Politiet beskytter MRSA-virksomheder

En kontorchef i Sundhedsstyrelsen har anmodet politiets advokatur for særlovs kriminalitet om at efterforske kilderne til Åbenhedstingets afsløringer af et antal MRSA-inficerede agrovirksomheder i Jylland og på Fyn samt en enkelt børnehave i Løgstør.

Se artiklen ”Børn i Løgstør fik bylder og sår i otte år”, der er årsag til politianmeldelsen.

Resistente sygdomsbakterier kan overføres fra svin til mennesker.

Politiet i Østjylland har i december sidste år afhørt redaktør Nils Mulvad med en sigtets rettigheder, men uden konkrete resultater.

I januar forsøgte Midt- og Vestsjællands Politi også at afhøre journalist Kjeld Hansen med en sigtets rettigheder, men da den pågældende betjent ikke var i stand til at oplyse, hvilke sigtelser der skulle foreligge, endsige hvem der stod bag anmeldelsen, afviste Kjeld Hansen at lade sig afhøre.

Efterfølgende har Kjeld Hansen anmodet advokaturen for særlovs kriminalitet ved Østjyllands Politi, hvorfra sagen angiveligt stammer, om at få forelagt en sigtelse eller en kopi af en anmeldelse i sagen.

Begge anmodninger er blevet afvist.

Ingen er sigtet
Politiadvokat Jesper Rodkjær ved Østjyllands Politi har meddelt i brev af 4. februar d.å., at han ”ikke har fundet grundlag for imødekomme” anmodningen.

Han begrunder afvisningen med en henvisning til, at hverken Nils Mulvad eller Kjeld Hansen er sigtede i sagen. Der eksisterer således ingen sigtelser.

Politiadvokaten har heller ikke ønsket at oplyse, hvem der har foretaget den anmeldelse, der har fået politiet til at forsøge sig med de to afhøringer. Han skriver kun, at sagen er sendt retur til Syd- og Sønderjyllands politi til ”videreforanstaltning”.

Inficerede agrovirksomheder
Afhøringen af Nils Mulvad i december sidste år afslørede dog, at den anmeldelse for ”brud på tavshedspligten”, som omtales af politiadvokaten, er fremsendt af ledende embedslæge i Sundhedsstyrelsen, kontorchef Henrik L. Hansen, i Ribe.

Kontorchefen har allerede i oktober 2010 gjort indsigelse mod artiklen ”Børn i Løgstør fik bylder og sår i otte år”, som han mente indeholdt oplysninger, der ikke burde offentliggøres. Artiklen omtaler bl.a. et meget langvarigt MRSA-udbrud i en børnehave i Løgstør, men dette sygdomsforløb har tidligere været omtalt både i pressen og i faglitteraturen.

I samme artikel kunne Åbenhedstinget afsløre en række agrovirksomheder, hvor en eller flere medarbejdere gentagne gange var blevet eller havde været inficeret med MRSA-bakterierne. Eksemplerne var indsamlet fra hele landet og udgjorde blot et udpluk af de flere hundrede inficerede virksomheder. Flere af sagerne har tidligere været omtalt i medierne, bl.a. på grund af erstatningskrav fra de inficerede medarbejdere.

Efterfølgende valgte Åbenhedstinget at anonymisere de persondata, der blev fremlagt i artiklen. Virksomhedsoplysninger fremgår dog stadig, og de er i nogen grad persondata, vurderer Sundhedsstyrelsen. I stedet for at fortsætte dialogen med Åbenhedstinget om den rette afgrænsning mellem persondata og virksomhedsdata valgte styrelsen at foretage en politianmeldelse.

Sundhedsstyrelsen lovede anonymitet
Flere af de omtalte agrovirksomheder, der alle uden undtagelse er beskæftiget med at producere svin, er også at finde på listen over MRSA-testede deltagere i en svinekongres fra oktober 2008. Det er formentlig forklaringen på embedslæge Henrik L. Hansens nidkærhed.

Den omdiskuterede MRSA-undersøgelse blev foretaget i oktober 2008, og er den eneste danske ”screening” af forekomsten af de multiresistente bakterier.

En sygeplejerske og en læge fra Statens Serum Institut (SSI) under Sundhedsstyrelsen mødte op på årets svinekongres i Herning og testede 791 kongresdeltagere for MRSA-bakterier. Efterfølgende kunne de testede få oplyst deres personlige testresultat fra SSI, men derefter overdrog SSI alle prøveresultater i anonymiseret form til Dansk Svineproduktion, som Sundhedsstyrelsen i en kontrakt havde lovet fuld anonymitet.

SSI har aldrig offentliggjort resultaterne af undersøgelsen, og begæringer om aktindsigt i resultaterne afvises konsekvent. Det følger af den kommercielle kontrakt mellem SSI og DP, at DP har erhvervet alle rettigheder vedrørende undersøgelsen, fordi man har betalt for den. Prisen har ingen af parterne ønsket at oplyse, men den skulle angiveligt ligge på knap en kvart million kroner.

Del dette:
Udgivet i Resistente bakterier

2 kommentarer til “Politiet beskytter MRSA-virksomheder
 1. kjeld hansen siger:

  Maskinbladet, 7. marts 2011 – 10:32

  105 blev smittet med svine-MRSA i 2010

  Sundhedsminister Bertel Haarder svarer på et spørgsmål fra Folketinget, at 105 mennesker blev smittet med LA-MRSA – altså landbrugs-associerede MRSA – i 2010.

  På et spørgsmål fra Christian H. Hansen fra partiet Fokus om, hvor mange mennesker, der er ansat i landbruget, som er smittet med LA-MRSA, svarer sundhedsminister Bertel Haarder:

  – Jeg kan oplyse, at der i 2010 var 1050 nye registrerede tilfælde af MRSA-smittede mennesker i Danmark, som både inkluderer smitte med menneske-MRSA og med svine-MRSA. 105 af disse er nye tilfælde af CC 398 MRSA (svine-MRSA).

  Det er altså det sidste tal – 105 smittede med svine-MRSA, der er relevant for landbruget. (Se grafen ovenfor).

  Tal med forbehold
  Ministeren tilføjer, at tallene skal tages med forbehold, da den afspejler antal positive blandt de undersøgte og kan derfor ikke tages som udtryk for det totale antal smittede og heller ikke udviklingen, idet undersøgelsesmetoden varierer.

 2. som både inkluderer smitte med menneske-MRSA og med svine-MRSA Sundhedsminister Bertel Haarder svarer på et spørgsmål fra Folketinget, Coachinguddannelse

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser