Referat fra møde 9. juni 2011

Referat fra møde i Updates netværksgruppe om elektronisk aktindsigt, Åbenhedstinget, den 9. juni 2011. Til stede Oluf Jørgensen, Poul Carstensen, Steen K. Rasmussen, Bruno Ingemann, Claes Holtzman og Nils Mulvad (referent).

Dagsorden:
1. Offentlighedslov
2. Postlister
3. Åbenhed hos politiet
4. Retslister på nettet
5. Miljøsagerne
6. Evt.

Ad 1.
Offentlighedsloven er udsat. Der er lagt op til et møde mellem ordførerne efter sommerferien, efter at der ikke kunne skabes enighed om et nyt udkast.
Bruno skriver artikel om processen og offentliggør det nye udkast, samt Olufs holdning til det.

Ad 2.
Bruno overtager projektet fra Brigitte, der har samlet en del sammen. Vi foreslår et projekt på basis af erfaringerne fra Norge.
Desuden blev vi enige om at forsøge at få et yderligere projekt i gang inden for databaser. Bruno går i gang med at samle relevante myndigheder til dette.

Ad 3.
Claes finder et konkret emne, som vi kan bede om indsigt i hos de forskellige politikredse for at få overblik over status.

Ad 4.
Der er ikke noget nyt. Nils sender rundt, når der kommer noget.

Ad 5.
Steen forsøger at få Update til at rundsende oplysning om de principielle sager, vi har vundet.
Vi blev enige om at forsøge at få overblik over ministeriets sagsbehandling ved at bede om aktindsigt i alle aktindsigtssager, der er indgået siden 1/1-2010 og frem.

Ad 6.
Næste møde er den 8. september klokken 14 hos Update. Skype-deltagelse muligt.

Del dette:
Udgivet i Internt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser