Referat fra møde den 10. marts 2011

Referat fra møde i Updates netværksgruppe om elektronisk aktindsigt, Åbenhedstinget, den 10. marts 2011. Til stede Oluf Jørgensen, Poul Carstensen, Mogens Møller Olesen, Brigitte Alfter, Claes Holtzman og Nils Mulvad (referent).

Dagsorden:
1. Præsentation
2. Offentlighedslov
3. Postlister
4. Retslister på nettet
5. Åbenhed hos politiet
6. Evt.

Ad 2.
Miljøministeren har fremsat et lovforslag om miljøåbenhed, som følger forslaget til ny offentlighed. Oluf og Nils har skrevet kommentarer i høringsfasen og udtalt sig mod det nye forslag.
Justitsministeriet har på nuværende tidspunkt svaret på 129 af de 145 spørgsmål om den ny offentlighedslov, og det tegner til en stram tolkning af reglerne.
Dissensgruppen og Danske Mediers Forum har tilsluttet sig vore bemærkninger og ændringsforslag. Politikerne diskuterer på livet løs, ligesom der er en intens diskussion blandt journalister. Nogle opfordrer til helt at undlade at vedtage en ny offentlighedslov, mens vi håber på en ny lov på basis af vores ændringsforslag.
Vi ser gerne, at der ikke graves grøfter på grund af den debat.
Vi diskuterede, at det ville være fint, hvis vi kunne samle al debatten på Åbenhedstingets hjemmeside med links. Men det er også et ressourcespørgsmål for os om, hvorvidt vi er i stand til det. Mogens og Nils taler med Steen om det.

Ad 3.
Brigitte har samlet en del input og er ved at skrive det sammen. Næste skridt er at forsøge at identificere de myndigheder, der kan være med til et forsøg. Vores ønske er en model a la Norge, og hvor tankegangen i postlister smelter sammen med journallisten.
Fra nogle myndigheders side er der udtrykt ønske om at få meget klare regler i en bekendtgørelse, fordi der er stor frygt for at gå for langt.

Ad 4.
Vi diskuterede, at der skal være flere password til det enkelte medie – eller på anden vis mulighed for, at journalister på et medie kan bruge systemet fra flere redaktioner. Det vil være vigtigt for et medie som JydskeVestkysten.

Ad 5.
Claes fortalte om, hvordan avisen oplever større og større problemer med åbenhed hos politiet. Data er stort set ubrugelige. De forskellige kredse er i praksis meget adskilte enheder, og de kører noget forskelligt. Vi talte om, at holde møder med politiet både centralt og lokalt og arbejde for bedre dataadgang. Vi talte også om at køre nogle prøvesager. Claes samler trådene og kommer med udkast til plan.

Ad 6.
Næste møde er den 9. juni klokken 14 hos Update. Skype-deltagelse muligt.

Del dette:
Udgivet i Internt, Mulvads blog

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser