Referat fra møde den 9. juni 2010

Referat fra møde i Updates netværksgruppe om elektronisk aktindsigt, Åbenhedstinget, den 9. juni 2010. Til stede Oluf Jørgensen, Frode Frederiksen, Mogens Møller Olesen, Steen K. Rasmussen, Bruno Ingemann, Brigitte Alfter og Nils Mulvad (referent).

Dagsorden:
1. Referat fra sidst og dagsorden
2. Høringen omkring offentlighedsloven. Status og diskussion om vore initiativer. Hvordan præger vi fortsat diskussionen om ny offentlighedslov?
3. Fremtidig finansiering af arbejdet – og hvilken form det har. Update dækker i år, men hvordan finansierer vi videre, herunder også muligheder for internationalt samarbejde og postlisteprojektet?
4. Hjemmesidens udvikling – hvor meget skal den blive publiceringssted. Kan vi sætte ekstra skub i den udvikling?
5. De politiske forlig – hvordan kommer vi videre med det og får brugt den mere aktivt?
6. Brug af gruppe på Facebook – skal vi tage debatten om best practice her.
7. Evt.

Ad 1.
Referatet og dagsorden godkendt.

Ad 2.
Vi fortsætter arbejdet med at få alle høringssvar frem i lyset og kommenterer på dem. Vi håber at enhver tvivl kommer frem, og at Justitsministeriet kommenterer konkret på, hvordan retstilstanden skal tolkes efter en ny lov.
Bruno laver oversigt over de forskellige høringssvar, så vi har det som udgangspunkt i debatten.
Oluf har holdt oplæg i Rigsarkivet. Mødedeltagerne fra Rigsarkivet var særligt interesserede i
Offentlighedskommissionens forslag om dataudtræk og databeskrivelser. Ved samme lejlighed undrede de sig over, at der ikke er flere journalister, der benytter Rigsarkivet. I dag er der adgang til mange sager via PC. Nils og Oluf aftaler et møde med Rigsarkivet for at se på og få afprøvet de praktiske muligheder. Måske bør vi på mødet også vende, om arkiv-instruks til myndigheder spiller sammen med forslag til ny offentlighedslov, sådan at vi kan gøre det nemmere for myndighederne med en samlet model.
Et særligt spørgsmål er, hvad der skal forstås ved enkle kommandoer, når man taler om databaser. Kommunedata vil forsøge at komme med bud på dette. Vi bør gå konkret ind i diskussionen og afprøvningen af denne definition.

Ad 3.
Det er ikke sådan, at Update stopper med at finansiere os med udgangen af året, men vi skal helst have fundet yderligere finansiering. Update skærer formentlig ned på det. Brigitte søger Fritt Ord om postlistestøtte. Vi forsøger at få støtte til de konkrete undersøgende projekter som risikovirksomheder og højdekort og gerne sprede dem til europæiske projekter. Måske kan vi også det med nogle af de andre som for eksempel smittefarlige husdyr (vetstat og CHR).

Ad 4.
Der er bred opbakning om hjemmesidens udvikling til publiceringssted for undersøgende projekter og blogindlæg. Det kan måske også lette muligheden for mediestøtte. Vi gør klart, at alle indlæg ikke er udtryk for redaktionens holdning. Vi anmelder siden til pressenævnet med Nils som ansvarshavende redaktør. Og vi anmelder redaktionelle informationsdatabaser til Datatilsynet.

Ad 5.
Aage Frandsen laver opdateringer, og det kører fint. Vi skal finde en model for, hvordan det skal ske på hjemmesiden, så folk kan abonnere på forlig via rss-feeds. Mogens vender tilbage næste gang med forslag.

Ad 6.
Facebook-debat er fin. Men vi må følge erfaringerne i praksis. Måske sker der ikke så meget.

Ad 7.
Vi afholder en konference til efteråret – i slutningen af oktober. Steen finder tid og sted hurtigt. Vi kan passende have de ting på programmet, som vi alligevel beskæftiger os med, dvs status for ny offentlighedslov (indlæg fra DJØF og andre), miljøsagerne og databaser (herunder definition af enkle kommandoer), best practice, forlig, postlister (bare for at åbne for den del, evt. med et oplæg fra Norge og et mere), Rigsarkivet, IT- og Telestyrelsen og måske noget om aktindsigt i de sociale sager – se indlægget fra Sydjylland i går på Åbenhedstinget.

Sundhedsprofiler. I samarbejde med regioner burde vi kunne lave et spændende projekt om sundhedsprofiler – hvad fejl folk hvor etc. Brigitte undersøger, hvordan DPA har kørt det i Tyskland, hvorefter vi prøver at tale med Poul Carstensen om ideen.

Næste møder er 8/9 og 8/12. Altid klokken 14 i Århus og hos Update. Eller via skype, der nu virker mere stabil.

Del dette:
Udgivet i Internt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser