Terrortrussel stopper ikke aktindsigt i risikovirksomheder

Åbenhedstinget har vundet en principiel sejr om adgang til oplysninger om risikovirksomheder. Ombudsmanden har netop udsendt sin endelige redegørelse i en langvarig sag om aktindsigt i risikovirksomheder. Redegørelsen underkender fuldstændig Miljøministeriet og Miljøstyrelsen. Alligevel sylter Miljøstyrelsen stadig sager om risikovirksomheder.

På Århus Havn er der mange risikovirksomheder. Her er det Aarhus Olie - AAK. Foto: Nils Mulvad

Gennem et par år har jeg kæmpet for at få disse data ud, så folk har en chance for at kende risikoen, der hvor de bor og arbejder. Det kan ikke være rimeligt, at det skal være skjult. Skadevirkninger vil være langt større,  hvis folk ikke på forhånd kender til en risiko. Og så er hemmelighedskræmmeriet i direkte modstrid med lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Det har jeg hævdet hele vejen gennem processen. Derfor er det godt, at ombudsmanden nu støtter den udlægning i den endelige redegørelse.

Ombudsmanden kritiser Miljøstyrelsen og Miljøministeriet i sin konklusion for ikke at tage højde for de særlige forudsætninger i loven om risikovirksomheders forhold. Han peger på, at mange af oplysninger om risikovirksomhederne ikke er fortrolige. Og han forstærker sin kritik, fordi der er tale om en lov, som Miljøstyrelsen og Miljøministeriet selv administrerer.

Endelig kritiserer han særskilt sagsbehandlingstiden.

“Det er også min opfattelse, at Miljøstyrelsens sagsbehandlingstid har været meget kritisabelt,” skriver han.


Miljøstyrelsen sylter svar

Åbenhedstinget har tidligere omtalt den foreløbige redegørelse fra ombudsmanden. På grundlag af den bad jeg den 23. februar 2010 om aktindsigt i kommunernes indberetninger om de særligt farlige virksomheder, de såkaldte kolonne 3-virksomheder. Den daværende miljøminister Troels Lund Poulsen (V) havde på det tidspunkt udtalt, at det var særligt vigtigt at befolkningen blev orienteret om disse virksomheder.

Alligevel udskød Miljøstyrelsen svaret og holdt ikke sin egen tidsfrist på to måneder i denne sag. Endnu har befolkningen således ikke fået oversigten over de særligt farlige virksomheder, som ministeren lovede i et interview i DR’s Kontant i januar i år.

På basis af ombudsmandens redegørelse har jeg i dag igen rykket Miljøstyrelsen for både at give mig aktindsigt i den oprindelige samlede liste over risikovirksomheder, samt i den nye liste over de særligt farlige risikovirksomheder. Håber, at deres lager af afvisninger og udskydelser snart er opbrugt, så folk kan få de samlede lister over risikovirksomheder.

Se Åbenhedstingets artikler om risikovirksomheder.

Se ombudsmandens redegørelse.

Del dette:
Udgivet i Mulvads blog, Risikovirksomheder

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser