Referat fra møde den 9. september 2009

Referat fra møde i Updates netværksgruppe om elektronisk aktindsigt den 9. september 2009. Til stede Oluf Jørgensen, Mogens Møller Olesen, Brigitte Alfter (via skype) og Nils Mulvad (referent). I øvrigt var det debut med skype-møde. Det gik fint. Andre kan fremover også være med på den måde, så de bliver sparet for rejsen.

Dagsorden:
1. Referat fra sidst
2. Offentlighedskommissionen og konferencen til november
3. Kommuner og regioner – skal vi tage noget op i forbindelse med valget
4. Hjemmesiden – og de konkrete indlæg her/prioriteringen
5. Domsdatabase
6. Højdemodellen
7. Evt.

Ad 1.
Referatet godkendt.

Ad 2.
Oluf orienterede om arbejdet. Det er slut nu efter 49 møder på syv år. Det ventes at betænkning er trykt og afleveret til ministeren i oktober, hvorefter den formentlig kommer i høring i et par måneder.
Vi afholder konference mandag den 16. november, hvor fokus er på diskussion af betænkningen, samt reel igangsætning af åbenhedstinget.
Vi havde en længere diskussion af temaer for konferencer og oplægsholdere og går i gang med at invitere nu. Offentlighedskommissionen og partiernes ordførere inviteres til at deltage uden beregning.
Alle talere fra sidste offentligheds-konference plus dem, der udfyldte rundspørgen bør vi skrive til og sige, at vi betragter som en del af åbenhedstinget fra starten med mindre de melder sig fra inden 1. november, hvorefter vi vil sætte listen på hjemmesiden med navn og arbejdsplads. Betingelse for at være medlem er at man er journalist eller embedsmand.
De vil således blive medlemmer af et professionelt forum for at udveksle erfaringer om åbenhed i praksis – og hvordan man bedst kommer igennem med sine sager.
I denne fase er der behov for at gå ind i diskussionen med praktiske eksempler og argumenter, og når loven bliver indført, er der brug for nogle, der følger den. De får en væsentlig rolle for at sikre, at loven kommer til at virke.
Derfor vil vi også bruge medlemmerne som et panel til at svare på korte spørgsmål med jævne mellemrum.
Vi sender oplysning om åbenhedstinget og konferencen til alle fuj-medlemmer (via Brigitte).
Udkast til program for konferencen:
Åbning af konferencen
De vigtigste ændringer i åbenhed – som kommissionen foreslår dem
Indsigt i lovgivningsprocessen: Aage Frandsen
Indsigt i interne faglige vurderinger: Oluf Jørgensen
Indsigt i kalendere
Praktisk adgang til miljøoplysninger i dag: Nils Mulvad
Politiske bemærkninger til åbenhed:
Orla Hav
Bekræftede oplægsholdere er nævnt.

Ad 3.
Oluf skriver indlæg i nogle kommunale tidsskrifter

Ad 4.
Der er kommet en del gang i hjemmesiden. Flere indlæg, flere virkemidler. Mogens vil arbejde videre med design, vi andre med indhold.
Vi vil have en liste med medlemmer med navn og arbejdsplads.
Vi skal have udbygget listen over prøvesager.

Ad 5.
Christina Moshøj koordinerer dette for medierne.

Ad 6.
Hvis vi får højdemodellen ud nu, kan diverse medier arbejde med formidlingen. Ombudsmanden har givet medhold og vi venter på Miljøministeriets svar.

Ad 7.
Intet.

Næste møde er 10/12 klokken 14 hos Update. Bemærk deltagelse kan foregå via skype.

Del dette:
Udgivet i Internt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser