Referat fra møde den 12. marts 2013

Referat fra møde i Updates netværksgruppe om elektronisk aktindsigt, Åbenhedstinget, den 12. marts 2013. Til stede: Bruno Ingemann, Steen K. Rasmussen, Kate Kartveit og Nils Mulvad (referent).

Dagsorden:
1. Offentlighedsloven
2. Hjemmesiden
3. Aktindsigtssager
4. Datafrigivelsen fra myndighederne
5. Evt

Ad 1
Justitsministeriet har udsat svaret på Brunos aktindsigtsbegæring i materialet om forhandlingerne op til forliget om offentlighedsloven. Formentlig får vi først oplysningerne, når loven er vedtaget. Bruno fortsætter med at presse på.

Der er en sporadisk debat om lovforslaget, som formentlig bliver vedtaget i løbet af foråret – selv om det vil have store konsekvenser med begrænset indsigt. Vi forsøger at bidrage til at rejse den diskussion.

Vi forbereder to workshops (en i København og en i Aarhus) til efteråret, hvor vi praktisk ser på, hvordan man skal forholde sig til den nye lov. Hvad fortsætter uforandret, hvor kan vi bruge loven på en ny måde, hvor skal vi køre sager, og hvor skal vi direkte forsøge at få interne kilder til at frigive dokumenterne i stedet for at køre en formel aktindsigt? Hvordan skal vi håndtere det i praksis?

Investigative Reporting Denmark er kommet med i et internationalt whistleblower-projekt, hvor en af opgaverne bliver at være central for, at folk i Danmark kan videregive dokumenter fortroligt. Det får måske en særlig rolle at spille her.

Andre kører allerede nu kurser om den nye offentlighedslov for myndighederne, bl. a. den 18/4 i Aarhus.

Vi har henvendt os til Retsudvalget om lovforslagets afsnit om postlister. Retsudvalget har sendt det videre til Justitsministeriet. Sideløbende har vi fået en del medier til at melde tilbage med deltagere i postlisteprojektet. Steen og Nils arbejder med at få arbejdet finansieret.

Ad 2

Der er problemer med hjemmesidens design. Steen forsøger at få Mogens til at hjælpe. Sammen med Kristian skal vi have den flyttet til en ny server, så svartider kan blive bedre.

Investigative Reporting Denmark laver journalistiske oversigtsartikler og linker tilbage til de journalistiske artikler og synspunkter på Åbenhedstinget. Det nye center offentliggør ingen af de gamle artikler, der samtidig får lov til at blive liggende permanent på Åbenhedstingets hjemmeside. Fremadrettet er Åbenhedstinget dog fokuseret på åbenhed, mens undersøgende journalistik foregår i regi af centret, og hvor der følges særlige regler for redigering.

Ad 3
Der er igangsat aktindsigtssager om pesticider, risikovirksomheder og biologiske forsøg. Forløbet i hver af sagerne bliver offentliggjort på hjemmesiden.

Ad 4

Datafrigivelsen er i fuld gang. Kort- og Matrikelstyrelsen har lagt store dele af sine kortdata ud. Københavns og Aarhus kommuner har særlige projekter om åbne data. Vi forsøger at etablere et samarbejde og en finansiering om at beskrive data, analysere de vigtigste og bruge dem til historier og præsentationer. Det sker i samarbejde med Investigative Reporting Denmark. Steen og Nils arbejder med at få arbejdet finansieret.

Ad 5
Næste møder er 13/6, 12/9 og 12/12 – alle dage klokken 14 hos Update.

Del dette:
Udgivet i Internt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Gravercentrets vejledning fra 2024

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet.
Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Folketingets Ombudsmand:
Udtalelser findes nemmest via Offentlighedsportalen.

Myndighedsguide bl.a. om nogle offentlighedsemner.