Referat fra møde den 12/6-2019

Referat fra møde i netværksgruppen om elektronisk aktindsigt, Åbenhedstinget, den 12. juni 2019. Til stede: Oluf Jørgensen, Steen K. Rasmussen, Ole Gregor, Staffan Dahllöf og Nils Mulvad (referent).

Dagsorden:

  1. Offentlighedslov
  2. Postlister
  3.  Evt  

Ad 1

Offentlighedsloven kom ikke til at spille en stor rolle i valgkampen, bortset fra Nordjyske. Oluf forbereder et brev til Folketingets Retsudvalg om, hvad en ændring af offentlighedsloven bør omfatte og at det ikke bør være Justitsministeriet, der styrer processen. Ministeriet trækker processen i langdrag og vildleder politikerne. Han vil muligvis skrive en kronik om denne vildledning.

For at påvise nogle af problemerne vil vi søge aktindsigt i beslutningsgrundlaget bag et eller flere forlig. Det kan være planloven, pensionsforliget (under beskæftigelsesministeriet) eller medieforliget. Oluf laver udkast til anmodning.

Vi skal også følge de retssager om udligningsordningen, som nogle kommuner har anlagt.

Ad 2

Vi forsøger at få de øvrige danske postlister med ind i det norske system innsyn.no og åbnet for dansk adgang i løbet af efteråret. Nils deltager i et møde i oktober i Norge, hvorefter vi kan forsøge at få en særlig finansiering og struktur omkring postlister.

Ad 3

Der er igen arbejde vedr. PSI-direktivet. Der er ligeledes kommet en vedtagelse af whistleblower-direktivet, som vi skal følge op på. Inden to år skal der være en dansk lov på området.

Der foregår en evaluering af klagenævn i Finansministeriet. Her ses der formentlig ikke på den samlede klagetid, men i stedet på klagenævnenes sagsbehandlingstid. Oplagt med aktindsigt i dette.

Vi bør også se på reporting-direktivet, der fastslår, hvad der skal afrapporteres inden for miljøområdet.

Nyt møde er den 12/12 2019 klokken 14.00.

Del dette:
Udgivet i Internt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser