Referat fra møde den 7. juni 2017

Referat fra møde i netværksgruppen om elektronisk aktindsigt, Åbenhedstinget, den 7. juni 2017. Til stede: Oluf Jørgensen, Staffan Dahllöf, Mogens Møller Olesen, Ole Gregor, Kate Kartveit og Nils Mulvad (referent).

Dagsorden:

  1. Evaluering af offentlighedsloven og politiske forhandlinger
  2. Website og Facebook – status og nye initiativer
  3. Økonomi
  4. Postliste-forsøget skal opsamles. Sagsbegrebet. Samarbejde med norske innsyn.no.
  5. Vejledning for whistleblowers
  6. evt.

Ad 1

Der er kommet en redegørelse fra Justitsministeriet, orienterede Oluf om. Den bruger cirka 200 sider på at gennemgå svar fra offentlige myndigheder, cirka 20 sider på at referere andre svar og cirka 2 sider på at redegøre for ombudsmandens opsamling. Der er ingen konklusion i redegørelsen fra Justitsministeriet.

Der var meget stor tilfredshed med Olufs indsats i forhold til medier, embedsmænd og politikere.

Ole påpegede usikkerheden med fortolkningen af nye regler om persondata. De nye persondataregler viger for aktindsigt.

Ad 2

Der var tilfredshed med, hvordan websiden fungerer. Siden om politiske forlig opdateres desværre ikke længere. Udvalget for Forretningsorden i Folketinget har ikke besvaret Olufs henvendelse om, at Folketinget burde have en sådan oversigt. Vi har fået nogle henvendelser med spørgsmål om, hvor siden ligger hos os. Vi skriver en tilføjelse i starten af oversigten om, at den ikke opdateres og lægger et link til den på forsiden.

Vedrørende Facebook er det fint at skrive opslag i en mere personlig stil og booste dem til udvalgte målgrupper.

Ad 3

Vi har stadig lidt penge på kontoen. Men der skal gerne snart ske en opfyldning. Kate forsøger at finde fonde, der vil støtte.

Ad 4

Vi diskuterede samarbejdet med Innsyn.no om postlister, manglerne ved det danske sagssystem og den snarlige opsamling på postlisteforsøget fra Justitsministeriet.

Vi besluttede at anbefale Innsyn.no, at begynde med de kommuner og regioner, det er lettest at samarbejde med, og hvor vi kan forvente en positiv indstilling til åbenhed, hvis vi i arbejdet støder på uhensigtsmæssigheder eller mangler, som vi vil bede om at få løst.

Vi peger på Syddjurs Kommune og Region Midtjylland.

Det vil forhåbentlig få defineret, hvordan vi rent praktisk ønsker postlister i Danmark.

De danske IT-systemer virker ikke hensigtsmæssigt i forhold til postlister og aktindsigt. Skal en myndighed give aktindsigt, kræver det, at embedsmanden åbner alle dokumenter og gemmer hvert af dem som pdf.

Nogle ministerier kører helt uden om sagssystemet og kører søgning via emneord. I stedet for at lette embedsmændenes arbejde, har IT-systemerne i mange tilfælde gjort det sværere. Det er svært at få registreret dokumenter på sager, og det er også svært at benytte metadata på tværs mellem myndigheder og eksterne parter. I mange tilfælde bliver der slet ikke journalisret undervejs.

Vi vil undersøge, om vi kan komme med konstruktive input, der bl.a. kan inspirere Sophie Løhde og Lars Frelle til at kortlægge hindringer og se på, hvordan postlister, journalisering og samarbejde om metadata kan få sagsgange til glide bedre. Eventuelt ved at koble det til forsøg med postlister. I første omgang vil vi dog særskilt fokusere på postlisterne.

Ad 5

Forskellige websider har en række praktiske anbefalinger om, hvordan journalister administrerer kontakten til whistleblowers. En af disse websider har bedt os markedsføre deres side. Vi konkluderede, at det generelt er fint med disse sider, men vi besluttede ikke at anbefale nogen særskilt. Vi har ikke kapacitet til at tjekke, om deres anbefalinger er de rette.

Ad 6

Ole fortalte, at der var sket en omorganisering i Miljøministeriet, der bl.a. havde ført til, at det ser ud til, at der sker noget positivt på Miljøportalen, bl.a. er der åbnet for nogle af vanddata.

Oluf fortalte, at Ombudsmanden snart ventes at komme med en udtalelse om emissioner.

Der skal være miljøvurdering af love. Det er begyndt at komme og kan give en krog til vigtige historier.

Del dette:
Udgivet i Internt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser