Referat fra mødet den 11. juni 2018

Referat fra møde i netværksgruppen om elektronisk aktindsigt, Åbenhedstinget, den 11. juni 2018. Til stede: Oluf Jørgensen, Poul Carstensen, Mogens Møller Olesen og Nils Mulvad (referent).

Dagsorden:

  1. Offentlighedslov
  2.  Struktur, hjemmeside og status
  3.  Evt

Ad 1

Justitsministeriets forslag til ny offentlighedslov, som var udleveret til forligskredsen, offentliggjorde Oluf Jørgensen på Åbenhedstingets hjemmeside sammen med en kritik:
Justitsministeriets lovudkast om ændring af offentlighedsloven
Efterfølgende kommenterede Justitsministeriet Oluf Jørgensens kritikpunkter i et internt notat, som Oluf Jørgensen ligeledes offentliggjorde sammen med sine bemærkninger til Justitsministeriets argumenter:
Til justitsminister Søren Pape Poulsen og forligskredsen

Der er ikke kommet et forslag om ny offentlighedslov fra Justitsministeriet, men der er heller ikke sket en opsigelse af forliget om offentlighedsloven, som vi ellers ventede ville ske fra SF og Radikale.

Hvis de to partier opsiger forliget, vil det formentlig ske i forbindelse med, at der er udskrevet valg til Folketinget – en gang i efteråret eller næste forår.

Om den praktiske anvendelse af Offentlighedsloven oplever vi, at flere journalister bliver gode, omend der stadig er en del, der mangler grundlæggende viden.

Tilsynet med kommuner og regioner under Ankestyrelsen træffer mange og hurtige afgørelser og har generelt en række brugbare afgørelser at henvise til.

Nogle virksomheder kører retssager mod myndighederne for at få aktindsigt. Vi beder om en kopi af dommene.

Ad 2

Vi fortsætter med at drive RSS-feed på indlæg og markedsføre dem på Facebook. Og vi fortsætter samarbejdet med Investigative Reporting Denmark og Danwatch.

Ad 3

Nyt møde er den 12/12 2018 klokken 14.00.

Del dette:
Udgivet i Internt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser