Rigsarkivet udleverer liste over 6.256 databaser

Alle statslige og regionale myndigheder samt en del andre skal på forhånd aflevere oplysninger om nye databaser til Rigsarkivet, som herefter tager stilling til, om databasen senere skal arkiveres. Åbenhedstinget har fået listen over samtlige databaser, i alt 6.256 – både de bevaringsværdige og resten. Vi lægger listen ud, så enhver kan bruge den.

Listen over databaser kan virke som inspiration for journalister til historier. Gå til myndigheden og bed om et relevant udtræk af en database. I dag er der mange problemer med at opnå adgang, men det er dog lykkedes i en lang række tilfælde, og det har ført til en række gode historier. Eksempelvis om østarbejdere, refusion af håndværkerudgifter og landbrugsstøtte.

I en kommende debat om udtræk fra databaser fra myndigheder som et vigtigt element i en ny offentlighedslov er listen også central. Den kan gøre diskussionerne langt mere konkrete.

Nogle få eksempler på de mange tusinde databaser, der er nævnt i listen.

Download listen som regneark eller som tekstfil.
Eller åbn som Google spreadsheet (kræver Google-konto)

Del dette:
Udgivet i Aktindsigt, Mulvads blog

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser