Seks særligt farlige firmaer på Århus Havn

Østjyllands Politi har den 18. februar 2010 lagt en liste på sin hjemmeside over de seks særligt farlige virksomheder i politikredsen, de såkaldte kolonne 3 virksomheder. Alle seks ligger på havnen i Århus. Politiet har også beskrevet farligheden på hver af virksomhederne, og hvad der kan ske ved større og mindre uheld: Giftdampe og eksplosioner.

Se politiets beskrivelse og omtalen af de enkelte virksomheder.

De seks særligt farlige virksomheder er:

To af Samtank-adresserne og Nordalim har ikke tidligere  været med på risikokortet, men de er lagt ind nu.

Samtank på Ceylonvej
Samtanks tanke på Ceylonvej og Kuwaitvej har ikke tidligere været med på risikokortet. Foto: Nils Mulvad.

Politiet oplyser samtidig, at andre farlige virksomheder, de såkaldte kolonne 2-virksomheder, vil blive lagt frem for offentligheden senest den 26. februar 2010. Når de kommer, lægger vi også evt. nye ind på risikokortet.

I dag har vi disse øvrige risikovirksomheder i Østjylland: Studstrupværket, Nordisk Solae, Helm AG og AAK (Århus Olie). En læser har omtalt sin frygt for Jysk Miljørens, men her har virksomheder fremsendt dokumentation til  Åbenhedstinget om, at den ikke er en risikovirksomhed. For Helm AG’s vedkommende drejer det sig også om en læserhenvendelse, som vi ikke har fået oplysning om, hvorvidt der faktisk er tale om en risikovirksomhed. De tre andre er bekræftede risikovirksomheder.

Det er således misvisende, når der i JP Århus den 19. februar 2010 står, at samtlige risikovirksomheder i Østjylland ligger på Århus Havn. Avisen omtaler sagen, som om vi nu har fået oplysning om alle virksomhederne, hvad der jo ikke er tilfældet.

Lukkethed i Faxe

Andre dele af landet går det mere trægt med at lægge oplysninger om de farlige virksomheder ud til borgerne. Således har en borger i Faxe kommune, Karsten Lund, ikke måttet få noget at vide om Brenntag Nordic og Danish Agro, som ligger i kommunen, og som Åbenhedstinget har på sin liste over farlige virksomheder.

Karsten Lund har fra Faxe Kommunes borgmester fået et brev, som fortæller, at han ikke må udlevere oplysninger om de to risikovirksomheder – Brenntag Nordic i Høsten og Danish Agro i Karise.

Se artikel i Sjællandske Medier om sagen.

Åbenhedstinget har rykket Miljøministeriet for en samlet liste efter den klare udtalelse fra Ombudsmanden, men ministeriet vil ikke udlevere noget, før den er færdig med at behandle sagen.

Protester mod udvidelse af gaslager

Udvidelsen af gaslageret Lille Torup til det tredobbelte får de lokale borgere til at samle sig i protest.

“Jeg troede ikke i min vildeste fantasi, at det kunne ske i vores lille smørhul. Vi har arbejdet meget på at få kontakt med andre interessegrupper,” siger Knud Damgaard, der er en sommerhusejerne i området. Han kommer med disse links:

Sommerhusejere i Hverrehus.

Borgere for en renere Limfjord frygter saltforurening.

Sagen  dækkes af det lokale medie: pdfnet.dk.

Del dette:
Udgivet i Risikovirksomheder

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser