SYNSPUNKT: Baggrundsnotat og data om VVM er skjulte

Åbenhedstinget kritiserer lukketheden i miljøvurderinger. Det sker i forbindelse med en offentlig høring om et nyt EU-direktiv om VVM-sagerne. Læs Åbenhedstingets høringssvar.

En rapport om fuglelivet ved Nissum Bredning holdes hemmelig. FOTO: André Hofmeister, Flickr

Åbenhedstinget har følgende bemærkninger til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv til ændring af VVM-direktivet med høringsfrist til 17. december 2012, jfr hjemmesiden:
https://bdkv2.borger.dk/Lovgivning/Hoeringsportalen/Sider/Fakta.aspx?hpid=2146003976

En væsentlig del af miljøvurdering (VVM) består af inddragelse af offentligheden og åbenhed om beslutningerne. Der er behov for, at alt materiale er tilgængeligt under høringen. Det gælder miljøredegørelsen, myndighedens vurdering og evt baggrundsrapporter.

EU domstolens afgørelse fra Djurgärden understøtter denne linje, så der er kun tale om at stadfæste den nuværende retstilstand, som burde være en selvfølge.

Det er af hensyn til den efterfølgende demokratiske opfølgning vigtigt, at materialet også er tilgængeligt efter høringen, og at der ikke er restriktioner på adgang til materialet. Det er ikke tilfældet i øjeblikket.

For eksempel mangler offentligheden adgang til en vigtig baggrundsrapport fra DHI om fugle fra miljøvurderingen af vindmøllerne i Nissum Bredning. Materialet bør derfor ligge hos myndigheden, så der er sikkerhed for adgang, hvis rådgivere eller virksomheder går konkurs.

Hvis der i forbindelse med miljøvurderingen er indsamlet data, bør data også gøres tilgængelige for offentligheden.

Der er forslag om overvågning, og her gælder samme problemstilling. Overvågningsdata skal selvfølgelig også være offentligt tilgængelige, og det skal være muligt at vurdere overvågningsdata i forhold til miljøvurderingen. Det understøtter behovet for permanent adgang til miljøredegørelse og baggrundsrapporter.

Det er ikke tilstrækkeligt, at bygherrerne foretager overvågning. Der er også behov for, at VVM-myndighederne en gang imellem vurderer de afgørelser, de har truffet.

Der bør derfor indføres en pligt til, at VVM-myndighederne med regelmæssige mellemrum (f.eks. hver andet eller fjerde år) foretager en evaluering af de VVM-forløb, de har været igennem, og sætter dem i relation til den udførte overvågning. Evalueringen skal offentliggøres, og den skal indeholde en beskrivelse af, hvilke erfaringer myndigheden har gjort, og hvordan den vil forbedre kommende VVM-forløb.

Del dette:
Udgivet i Aktindsigt, Mulvads blog

En kommentar til “SYNSPUNKT: Baggrundsnotat og data om VVM er skjulte
  1. Marie siger:

    Meget rigtig set. Vi er pt. nogen som slås mod kæmpevindmøller på Kostervig, Møn. Vi har netop det problem at kommunen selv ikke ligger inde med nogen oplysninger fra VVM. VVM og miljøvurdering er lavet af et arkitektfirma i Jylland på bestilling (og betaling) fra vindmølleopstillerne. Ønsker vi uddybning af den meget overfladiske VVM og Miljørapport som er lavet, så har kommunen ikke baggrundsmaterialet. Og det vil jo så også sige at de ikke engang har tjekket den VVM og Miljørapport som politikerne skal beslutte ud fra.
    Skurken i dette her er bla. at private virksomheder må købe og bestille VVM arbejde. Dermed får man heller aldrig seriøs vidensopbygning i kommunernes miljø og naturafdelinger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser