Tårnby Kommune sylter aktindsigt

Tårnby Kommune har undladt at behandle en aktindsigtssag i snart tre år. Klageinstansen Miljøklagenævnet er efter mere end 2½ år ikke færdig med at behandle sagen. Kommunen dækker over brændstoflageret i Københavns Lufthavn.

Tårnby Kommune har i snart tre år ikke oplyst om, at brændstoflageret i Københavns Lufthavn er en risikovirksomhed.

Den 10. januar 2008 sendte jeg første gang en anmodning om aktindsigt i kommunens risikovirksomheder. Siden fulgte to rykkere uden resultat, hvorefter jeg klagede den 1. februar 2008 over Tårnby Kommune og syv andre kommuner, som overhovedet ikke svarede.

Miljøklagenævnet har stadig ikke afgjort sagen. Senest rykkede jeg for en afgørelse den 22. august 2010. Dengang lød svaret, at der ville gå to-tre måneder. Men der er stadig ikke kommet en afgørelse.

Kommunen undlader en gang til

Sideløbende har Ombudsmanden afgjort, at det var i strid med miljøoplysningsloven, når myndighederne afviste aktindsigt i risikovirksomheder.

Jeg bad derfor Miljøstyrelsen om en samlet liste over risikovirksomheder, men en sådan vedligeholder styrelsen ikke.

Jeg har derfor igen henvendt mig til samtlige kommuner og tre Miljøcentre for at få den fuldstændige liste. Langt de fleste har svaret, dog har mange haft rigtig svært ved at overholde lovens krav om at svare i løbet af ti dage.

Men Tårnby Kommune har igen slet ikke svaret. Her har jeg rykket to gange og endda spurgt konkret ind til den risikovirksomhed, der ifølge en gammel liste fra Miljøstyrelsen findes i kommunen: Brændstoflageret i Københavns Lufthavn.

Heller ikke det har kommunen svaret på.

Jeg forsøger nu at få kommunen til at svare på:

  1. Med hvilken hjemmel har man undladt at svare på aktindsigtsbegæringer?
  2. Hvor mange andre aktindsigtsbegæringer og andre henvendelser har man på tilsvarende vist undladt at behandle?
  3. Hvad er den helt konkrete årsag til den manglende sagsbehandling?
  4. Hvordan sikrer kommunen konkret, at den ikke igen undlader at sagsbehandle henvendelser?

I dag, torsdag den 11. november 2010, lykkes det at få kommunaldirektør Klavs Groes i telefonen. Han vil ikke svare på spørgsmålene, selv om kommunen har haft udkastet til artikel med spørgsmålene i to dage. Han siger:

“I Tårnby kommune udtaler vi os konkret, når vi har undersøgt sagen.”

Han kan ikke sige, hvornår det er sket, men venter, at der ikke går mange dage.

Han afviser at undersøge om andre sager heller ikke er blevet behandlet.

“Hvordan undersøger man noget, der er blevet væk,” lyder hans modspørgsmål. Ifølge kommunaldirektøren svarer kommunen dog altid på skriftlige henvendelser.

Miljøklagenævnet beklager sagstid
Miljøklagenævnets formand Gorm Møller beklager den lange sagsbehandlingstid. Han oplyser i en telefonsamtale i dag, torsdag den 11. november 2010, at der nok vil gå yderligere et par måneder, før sagen er behandlet.

Han ved ikke, hvor mange andre klagesager om aktindsigt, som venter på en afgørelse, og heller ikke hvor længe de har ventet. Han kan heller ikke oplyse, om der overhovedet har været rettet henvendelse til de kommuner, som der er klaget over i sagen om risikovirksomheder for mere end 2 ½ år siden.

“Det indgår i sagsbehandlingen, at vi hører den, der er klaget over. Men jeg kan ikke svare på, om det er sket i denne sag,” oplyser han.

Gorm Møller vil i løbet af den kommende uge nærmere undersøge både den konkrete sag, og hvordan behandlingen af aktindsigtsklager foregår og herefter vende tilbage til Åbenhedstinget med en forklaring.

Sagen viser:

  1. En kommune kan undlade at besvare anmodninger om aktindsigt i årevis.
  2. Klageinstansen kan ikke behandle sagen inden for en fornuftig tidsramme.

Se dokumentation:

Email til Taarnby Kommune 8/11 2010.

Klage til Miljøklagenævnet 1/2-2008.

Del dette:
Udgivet i Aktindsigt, Risikovirksomheder

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser