Traktatbrud skjules for borgerne i EU

EU-Ombudmanden ønsker øget gennemsigtighed i anklager om traktaktbrud mod de enkelte medlemslande, de såkaldte åbningsskrivelser.

Skal respekten for EU’s love sikres gennem en åben eller en lukket administrativ proces?

EU-Kommissionen går ind for den lukkede politik. Men jeg synes, at det skal være åben,” siger Søren Wium-Andersen, der har rejst sagen.

I en konkret sag, hvor der først var adgang til åbningsskrivelsen (anklagen om traktaktbrud), blev der efterfølgende næg­tet aktindsigt i den opfølgende åbningsskrivelse på grund af et politisk skifte i EU-Kommissionen.

EU-ombudsmanden ind i sagen

Nu lægger EU-ombudsmanden op til at øge gennemsigtigheden i de afslag på aktindsigt, der gives af EU-Kommissio­nen. Ombudsmanden foreslog den 18. juli 2012, at EU-Kommissionen fremover skal oplyse, om medlemsstaterne har ønsket, at åbningsskrivelserne (anklagen om traktaktbrud) skal holdes skjult for borgerne.

I den foreløbige afgørelse fra EU-ombudsmanden, kan man læse følgende fire anbefalinger (oversat af Søren Wium-Andersen):

1: EU-Kommissionen bør fremover, når den modtager en ansøgning om ønske om aktindsigt i en åbnings­skrivelse, systematisk konsultere den berørte medlemsstat og forespørge denne, om den ønsker at holde på sin ret til den fortrolighed, som retspraksis lægger op til. Den skriftlige kommunikation på denne konsultation bør som hovedregel være offentligt tilgængelig.

2: Når en medlemsstat konsulterer EU-Kommissionen om mulig offentliggørelse af dokumenter vedr. åbningsskrivelser og i de tilfælde, hvor dette er blevet afslået, bør Kommissionen præsentere et svar, som lever op til de gældende standarder for de svar fra medlems staterne, når disse anbefaler Kommissionen at give afslag på aktindsigt.. Også her anbefaler Ombudsmanden, at Kommissionens svar som hovedregel bør klassificeres som værende offentligt tilgængeligt.

Krav på forklaring fra EU-kommissionen

3: I den her foreliggende sag og andre lignende sager, i hvilke der gives afslag på aktindsigt, skal Kom­missionen forklare ansøgeren, hvad der i den konkrete sag menes med udtrykket ”undue external pressure”, når dette begreb anvendes i forbindelse med et afslag på aktindsigt i en åbningsskrivelse. Kommissionen bør forklare, hvilke potentielle eksterne aktører, der henvises til, samt hvad den mener med ”undue” og ”pressure”.

4: Endelig bør Kommissionen undersøge, når den udarbejder svaret til dette udkast til anbefalinger, om Kommissionen har konkrete informationer med specifikke eksempler på, om det i tilfælde af bevidst eller ufrivillig frigivelse af dokumenter relateret til igangværende åbningsskrivelserne, har resulteret i, at formålet med undersøgelserne i forbindelse med den pågældende sag er blevet skadet, som nævnt i den restriktive fortolkning af Regulativ 1049/2001. Informa­tionerne herom skal afgives sammen med svaret til EU Ombudsmanden, og relevant dokumentation skal vedlægges i kopi.

 

Svaret til EU-Ombudsmanden fra EU-Kommissionen skal foreligge den 31. oktober 2012.

 

Originale tekster på engelsk

[spoiler title=”Orginale tekster på engelsk” open=”1″ style=”2″]

1: The Commission should, when it receives applications for public access to documents relating to ongoing infringement cases, systematically consult the Member State concerned in order to obtain its view on whether it wishes to insist on its right to confidentiality referred to in case-law on that issue. The written correspondence on the consultation should, as a rule, be public.

2: The Commission should, whenever a Member State consults it about possible public disclosure of documents relating to ongoing infringement investigations, and in case of a negative opinion, produce a reply that complies with the standards now required of Member States when they recommend the non-disclosure of a document by the Commission. Relatedly, the Ombudsman recommends that, as a rule, the Commission’s reply be classified as public.

3) The Commission should, in the present case and, generally, when handling applications for access, explain to applicants what it means by the expression “undue external pressure” used to invoke the protection of the purpose of investigations as a basis for non-disclosure of documents relating to ongoing infringement investigations. Specifically, the Commission should explain what kind of potential external actors it wishes to refer to, and what it means by “undue” and “pressure”.

4) Moreover, the Commission should examine, when preparing its response to the present draft recommendations, whether it possesses concrete information on specific examples of intended or accidental disclosure of documents relating to ongoing infringement investigations which clearly resulted in harm to the purpose of the investigations in question, within the restrictive meaning of that term I Regulation 1049/2001. It should give such information in its response, and it should provide copies of any relevant documentation.

[/spoiler]

 

Tidligere indlæg om aktindsigt i åbningsskrivelser på Åbenhedstinget:

EU-Ombudsmanden rejser sag om åbningsskrivelser, 7. november 2010

Miljøministeriet fastholder nej til aktindsigt, 9. august 2010

EU-åbningsskrivelser bliver igen holdt skjulte, 20. juli 2010

 

 

Del dette:
Udgivet i Aktindsigt

En kommentar til “Traktatbrud skjules for borgerne i EU
  1. Anna poulsen siger:

    Med meget stor interesse, sammen med flere andre som er omfattet af EU regler om social sikring, har jeg læst om EF dom vedr SU for EU borgere.
    Vi undrer os, hvordan er det muligt, at studerende fra EU lande har ret til fuld SU , og andre EU borgere, samt etniske danskere, som har boet i Danmark i årevis og blev ramt af sygdom, har ret kun til brøkpension og skal leve i fattigdom resten af deres liv.Hvis optjeningprincippet er i strid med EU regler i tilfælde af SU, så er den også i strid med EU ret i tilfælde af pension.Det samme mener flere EU eksperter

    Det er tabu emne i Danmark, EU rettigheder er konsekvent ignoreret og skjult for borgere, det ligne faktisk Tamil

    Mvh Anna Poulsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser