Åbenhedstinget slås i fire sager for åbenhed om MRSA

Myndighederne har foreløbig sat en stor prop i åbenheden om den farlige svinebakterie, MRSA. På fire områder kæmper Åbenhedstinget for at slå hul i lukketheden om inficerede farme.

1. Listen over inficerede farme fra 2012 – Ombudsmandens afgørelse
I denne sag har Fødevarestyrelsen valgt at efterkomme Ombudsmandens afgørelse, men fordi den private organisation Landbrug & Fødevarer har stævnet staten, har styrelsen valgt at suspendere behandlingen. Styrelsen vurderer selv, at der ikke er hjemmel i grundloven for dette skridt, hvorefter styrelsen alligevel suspenderer behandlingen.

Åbenhedstinget har klaget til Fødevareministeriets Klagecenter over dette brud på grundloven og har også bedt Ombudsmanden vurdere sagen, fordi det er meget besynderligt, at en myndighed selv når frem til, at den bryder grundloven.

Åbenhedstinget beder Folketingets Ombudsmand vurdere, om Fødevarestyrelsen har et retligt grundlag for at sætte grundloven ud af kraft.

2. Den nye liste over inficerede svinefarme – efter en stikprøve af 200 svinefarme i foråret 2014
Åbenhedstinget har bedt om denne liste i flere omgange og hver gang fået at vide, at oplysningerne ikke er validerede. Nu har fødevareminister Dan Jørgensen (S) citeret fra undersøgelsen, og Åbenhedstinget er ved at formulere en klage til Fødevareministeriets Klagecenter over, at listen over de inficerede svinefarme stadig holdes hemmelig. Afvisningerne trækker spor til den gamle sag om overbetaling af privathospitaler.

Her lå en færdig rapport, men Sundhedsministeriet undlod i måneder at lave en forside for at kunne bruge det som argument for at holde oplysningerne hemmelige.

Fødevarestyrelsen afviser t oplyse om 200 svinefarme

3. Dommen for at offentliggøre anonymiserede personer på inficerede svinefarme
Kjeld Hansen og Nils Mulvad blev dømt i maj 2014 og har nu fået tilladelse til at anke den principielle del af dommen til Vestre Landsret, nemlig spørgsmålet om, hvorvidt en anonymisering i form af at skrive “to personer er konstateret smittede” var tilstrækkelig.

Åbenhedstinget vil stadig kunne offentliggøre navne på inficerede svinefarme efter den dom, men der vil være tvivl om lovligheden, hvis det sker på basis af viden om inficerede personer. I så fald vil der være tvivl om, hvor mange ansatte, ejere og besøgende, der skal have været på farmen, før Åbenhedstinget må offentliggøre navnet på farmen.

Det var overlæge i Sundhedsstyrelsen Henrik L. Hansen, der anmeldte Åbenhedstinget til politiet, og Sundhedsstyrelsen har gennem hele forløbet bekæmpet offentliggørelsen af navnene på de inficerede farme.

Åbenhedstinget anker dom for at offentliggøre svinefarme

4. Forbruget af antibiotika på alle svinefarme
Åbenhedstinget fik i slutningen af juni 2014 listen over de svinefarme, der havde det største forbrug. Åbenhedstinget ønsker listen over samtlige svinefarmes medicinforbrug og har i den anledning været i en dialog med Fødevarestyrelssen om at få et møde for at tilrettelægge den indsigt. Det har styrelsen afvist, og nu kører sagen som en helt almindelig aktindsigt.

Åbenhedstinget beder om aktindsigt i alle svinefarmes medicinforbrug.

Uddrag af Fødevareministeriets “mission” om åbenhed:

 • Vi er åbne om, hvad vi ved og ikke ved, hvad vi gør, og hvordan vi prioriterer vores opgaver
 • Vi sikrer vores omgivelser og kollegaer let og hurtig adgang til information om vores arbejde
 • Vi sørger for, at vores omgivelser og kollegaer holdes informeret om forhold, der har betydning for dem
 • Vi lytter til vores omgivelser og til vores kollegaer
 • Vi er åbne overfor andres synspunkter og holdninger
 • Vi respekterer vores omgivelser og hinanden
 • Vi er loyale overfor vores kollegaer og vores arbejdsplads
 • Vi begrunder klart og entydigt vores beslutninger

Se oversigt over alle dokumenter i aktindsigtssagerne og retssagen: Svinebakterier

Kort sagt. I forsøget på at forhindre befolkningen indsigt i MRSA har myndighederne brudt grundloven, udskudt aktindsigt i de nye MRSA-fund, dømt os for utilstrækkelig anonymisering og afvist at indgå i en åben dialog om aktindsigt i medicinforbrug.

Ingeniøren: Protest fra landbruget holder MRSA-svinefarme i hemmelighed

Del dette:
Udgivet i Mulvads blog, Resistente bakterier

4 kommentarer til “Åbenhedstinget slås i fire sager for åbenhed om MRSA
 1. Åbne og åbne. Det er da vidst en fortolkning.

 2. Nils Mulvad siger:

  Ja, ministeriet og styrelsen har svært ved at leve op til egen målsætning.

 3. Anne Jønsson siger:

  I Odder Kommune er vi lovet et borgermøde som skal handle om MRSA. Det er Skanderborg/Odder Landboforening og Odder Kommune, der er gået sammen om at afholde mødet. Det skal efter sigende afholdes i oktober.

  Endnu er tidspunktet ikke offentliggjort. Jeg og mange andre afventer spændt nærmere informationer. Ville du have mulighed for at møde op som tilhører Nils Mulvad?

 4. Landsforeningen For Gylleramte afholder åbent møde også om MRSA med oplæg fra professor Hans Jørn Kolmos. Det afholdes på Fyn og man kan se hvor og tilmelde sig på http://www.gylleramt.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser