Ingen ny miljøoplysningslov – her gælder den gamle offentlighedslov

Regeringens lovprogram for 2014 – 15 varsler ikke ændringer i miljøoplysningsloven. Det betyder, at lovens henvisninger til offentlighedsloven fortsat handler om den gamle offentlighedslov. Her er der altså en lomme, hvor indskrænkningerne i den nye offentlighedslov ikke gælder. Et udkast til vejledning i at bruge miljøoplysningsloven i denne særlige situation er udsendt i høring for et år siden, men aldrig taget i brug.

Den nye offentlighedslov blev vedtaget i juni 2013 og trådte i kraft 1. januar 2014.

Miljøministeriet sendte et lovudkast i høring i sommeren 2013, der ville harmonisere miljøoplysningsloven med reglerne i den nye offentlighedslov, og regeringens lovprogram for 2013 – 14 varslede et lovforslag.

Åbenhedstinget får støtte i kritik af lovforslag

Åbenhedstinget kritiserede den 22. september 2013: Ny miljøoplysningslov strider afgørende mod EU-regler.

Lovforslaget ville bryde med internationale krav til offentlighed. En række andre tilsluttede sig den kritik. Lovforslaget blev derfor ikke fremsat.

Største sejr for miljøåbenhed

I stedet kom Miljøministeriet med et udkast til en vejledning, der beskrev hvordan den gamle offentlighedslov var gældende på miljøområdet. Åbenhedstinget roste det og konkluderede: Åbenhed sejrer inden for miljøet.

Daværende forskningschef på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Oluf Jørgensen jublede over den største sejr for åbenhed inden for miljøet det år. Men ministeriet gik i rette med den fortolkning i januar 2014 og bebudede over for Åbenhedstinget, at der snart ville komme en ny miljøoplysningslov: Ny miljøoplysningslov kommer alligevel

Ny lov er stadig udsat

Vi og andre ventede, men der skete intet i løbet af det næste halve år. Og vi kiggede derfor med stor interesse på regeringens lovprogram ved Folketingets åbning i oktober 2014. Her var miljøoplysningsloven  ikke med.

Oluf Jørgensen har på Mediejura netop skrevet om, hvordan den gamle miljøoplysningslov derfor stadig gælder:

Mediejura: DEN GAMLE OFFENTLIGHEDSLOV GÆLDER FORTSAT FOR MILJØOPLYSNINGER

Vejledning aldrig gjort færdig

I artiklen beskriver Oluf Jørgensen også, hvordan vejledningen i miljøoplysningslovens særlige referencer til en historisk version af offentlighedsloven stadig gælder, men at det ikke er omtalt i retsinformation, ligesom der ikke findes en endelig vejledning, men kun det udkast, som Åbenhedstinget har lagt ud.

Glæd jer over de særlige regler på miljøområdet – og brug dem. I praksis lever den gamle offentlighedslov videre på miljøområdet.

 

Del dette:
Udgivet i Aktindsigt, Miljøoplysninger, Mulvads blog

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser