Åbenheden står i stampe

Opdateret 11. maj 2012

S-R-SF-regeringen har ikke vist sig mere interesseret i åbenhed end VK-regeringen. Faktisk tværtimod, mener formanden for Åbenhedstinget. En ny offentlighedslov er udsat indtil videre.

Justitsminister Morten Bødskov og arbejdet med en ny offentlighedslov er gået i stå.

Justitsminister Morten Bødskov og arbejdet med en ny offentlighedslov er gået i stå. Foto: Justitsministeriet/Lars Svankjær

 

Helle Thorning og hendes regering er blevet beskyldt for meget, og ikke mindst for at føre borgerlig politik. Det ser ud til også at gælde, når det vedrører åbenhed i det offentlige.

Åbenhedstinget har i de seneste måneder stødt på en række forhindringer, når vi har forsøgt at få adgang til data. Og arbejdet med en ny offentlighedslov er udskudt indtil videre, oplyser justitsminister Morten Bødskov på e-mail til Åbenhedstinget.

Som det fremgår af regeringsgrundlaget, har regeringen til hensigt at fremlægge et forslag til en revideret offentlighedslov. Regeringen lægger vægt på at søge så bredt et flertal for en ny offentlighedslov som muligt,” skriver ministeren.

E-mailen fortsætter: “Derfor skal jeg bl.a. have fornyede politiske drøftelser med Folketingets partier, inden forslaget kan fremlægges. Det er derfor for tidligt at sige noget om den nærmere udformning af forslaget til en ny offentlighedslov. Men det er regeringens opfattelse, at Offentlighedskommissionens betænkning fra 2009 er et godt udgangspunkt for de videre drøftelser herom.”

Det har ikke været muligt at træffe ministeren til uddybende kommentarer grundet stor travlhed i Justitsministeriet, oplyser en kommunikationsmedarbejder.

Flere områder er lukket land
Ifølge formanden for Åbenhedstinget er det problematisk, at der ikke sket mere i arbejdet med en ny offentlighedslov.
”I Åbenhedstinget kører vi løbende prøvesager for tjekke åbenheden i det offentlige. Og lige nu er der meget der tyder på, at miljø- og sundhedsområdet bliver mere lukket,” siger Nils Mulvad.

Han fremhæver specielt sagen om multiresistente bakterier (MRSA) i svin. Her har Åbenhedstinget endnu ikke fået aktindsigt i data, selvom at Ombudsmanden har støttet Åbenhedstinget i sagen.

Senest har Åbenhedstinget i samarbejde med to journalister fra DR sat fokus på den manglende åbenhed i Sundhedsministeriet, en kritik som også deles af Ugeskrift for Læger.

Åbenhedstinget vil i øvrigt gerne høre fra andre journalister, der oplever lukkede døre og afslag, når de henvender sig til myndighederne for at få aktindsigt.

Få fremskridt
Formanden for Åbenhedstinget, Nils Mulvad, bemærker dog at der på nogle områder er sket en positiv udvikling i forhold til åbenhed, som S-R-SF-regeringen lagde op til før, de fik regeringsmagten.

Skatteministeriet har fremsat forslag til offentliggørelse af skattebetalinger fra virksomheder, og det ser ud til vi får adgang til oplysninger om pesticidforbruget i landbruget. Det er selvfølgelig positivt, men det afgørende er der åbenhed om vigtige data, fordi det er også der de gode og vigtige historier findes.”

Del dette:
Udgivet i Aktindsigt, Mulvads blog

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser