Referat af møde den 12. marts 2012

Referat fra møde i Updates netværksgruppe om elektronisk aktindsigt, Åbenhedstinget, den 12. marts 2012 Til stede Oluf Jørgensen, Poul Carstensen, Steen K. Rasmussen, Bruno Ingemann og Nils Mulvad (referent).

Dagsorden:
1. Opsamling på strategien
2. Hjemmesiden
3. Høringssvar
4. Konkrete sager
5. Evt

Ad 1

Offentlighedsloven er stort set forsvundet ud af den offentlige debat.Vi vurderer, at vi ikke kan gøre noget nu for at få det i gang. Der vil tidligst ske noget til efteråret, desværre.

Ad 2

Det udskydes til næste gang.

Ad 3

Se høringssvaret . Det svarer meget godt til erfaringerne fra tilsvarende initiativer i USA. De vigtige data kommer ikke bbare ud til offentligheden på basis af den slags initiativer. Vi og andre skal arbejde konkret for det.

Ad 4

Konkret gælder det disse konkrete sager: MRSA hos svin, Vetstat, pesticider og middellevetid. Desuden gælder det vores forsøg på at arrangere en konference med miljø og fødevareministeriet. Vi har fået Vetstat efter syv års strid, og vi har fået nej til en fælles konference fra både fødevareminister og miljøminister. Vi mangler stadig at få data om MRSA, pesticider og middellevetid. Alt i alt ser det besværligt ud.

Og der er ikke andet at gøre end at køre en række konkrete principielle sager, sådan som vi har gjort i en del år.

Ad 5

Møder i 2012: 7/3, 12/6, 12/9 og 12/12 – alle dage klokken 14 hos Update.

Del dette:
Udgivet i Internt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser