Program for Åbenhedstinget 2010: Staten skruer ned for åbenhed

Konference om forslaget til ny offentlighedslov:
– Fællessalen, Christiansborg, mandag den 6. december 2010

Tilmelding her.

Konferencen arrangeres af netværket Åbenhedstinget, som drives af UPDATE med Nils Mulvad som formand.

Det er blevet sværere at få aktindsigt. Den ny offentlighedslov skal give os bedre muligheder. Forslag til ny offentlighedslov bliver fremsat i slutningen af november. Vi ser praktisk på muligheder i den nye lov i forhold til en række særlige sager. Vi kommer tæt på de problemer, som den nye lov ikke får løst.

Program

10.00-10.05 Åbning

10.05-10.55 Postlister og temaindsigt
Hvad ønsker medierne undersøgt i et forsøg? Hvordan skal vi bruge en ny ret til temaindsigt?

Sådan fungerer postlisterne i Norge. Journalist, Per Anders Johansen, Aftenposten, Norge.

Pressens ønsker til nye sagssystemer og et postlisteforsøg. Journalist Brigitte Alfter, wobbing.eu og Åbenhedstinget.

Kan vi få en ny lov til at virke i praksis – om temaindsigt og nye sagssystemer. Kontorchef Vibeke Vinten, Kommunernes Landsforening og medlem af Offentlighedskommissionen.

11.20-12.20 Dataudtræk og baggrundsdata – bliver vi ved med at have endeløse sager?
Hvorfor er det så svært at få myndighederne til at udlevere miljødata? Vil det også være situationen med andre data efter en ny lov? Hvordan får vi fat i konsulenternes data? Hvor er gummibestemmelserne som privatlivets fred til at afslå adgang til data?

Nu er der efter seks år ved at være hul igennem til nogle miljødata. Men også kun nogle. Det er erfaringen hos turistfører Knud Haugmark, som kører en række aktindsigtssager om miljø og driver hjemmesiden www.sickpigs.dk.

Priskrav for adgang til CVR udhuler vores mulighed for indsigt. Hvorfor tager det så lang tid at få myndighederne til at følge loven? Redaktør Nils Mulvad, Kaas & Mulvad og Åbenhedstinget.

Privatlivets fred er altid en god undskyldning for at sige nej til at udlevere vigtige data, fx når det gælder lægers udskrivning af medicin. Journalist Claes Holtzmann Senger, Jyske Vestkysten, har friske eksempler med.

Prøvesager i Arbejdsmarkedsstyrelsen og Socialministeriet om adgang til baggrundsdata i Deloitte-undersøgelse. Fra åbenhed til lukkethed i data om renoveringspuljen. Freelancejournalist Anders Pedersen.

Myndighederne skjuler baggrundsdata i analyser. Hvor må vi sige stop på universiteterne ud fra videnskabelige metodekrav? Prorektor Søren E. Frandsen, Aarhus Universitet.

13.10-14.05 Politikerne kravler i skjul.
Hvorfor skjuler politikerne deres egne udgifter og samtaler med ministre? Hvorfor bliver det sværere at følge den politiske proces?

Folketinget vil ikke længere oplyse detaljer om politikernes transportudgifter. Hvad ønsker vi af umiddelbar indsigt i politikernes hverv og udgifter? Redaktør Tommy Kaas, Kaas & Mulvad.

Hvordan undgår vi, at politikerne får slettet mails og skjuler rapporter? Hvordan sikrer vi, at embedsmænd ikke kun er politikernes forlængede arm, men også følger loven? Status efter e-mailsagen om overbetaling til private hospitaler. Journalist Astrid Fischer, DR Orientering.

Politikerne er den store hæmsko for reel offentlighed. Journalist og forfatter Lars Rugaard gennemgår linjerne i nogle af de sager, som han og Erik Valeur har samlet i en ny bog.

Forlig skjuler flere og flere oplysninger for Folketing og offentlighed. Offentlighedsloven bør sikre, at al dokumentation i politiske forlig oversendes til Folketinget. Tidl. MF Aage Frandsen vedligeholder for Åbenhedstinget en oversigt over de vigtigste forlig i Folketinget.

14.30-14.40 EU-åbningsskrivelser er netop gået fra åbne til lukkede
Kommissionen og Ministerierne har i al stilhed lukket for den åbenhed, som for fire år siden kom i EU-åbningsskrivelser. Tidligere seniorrådgiver i Danida, Udenrigsministeriet, Søren Wium-Andersen, kører en række aktindsigtssager i åbningsskrivelser.

14.40-14.55 Lever lovforslag op til Europarådets nye konvention om offentlighed?
En ny offentlighedslov kan måske komme i strid med en ny europæisk menneskeretskonvention. Hør hvilke punkter, der bør afklares. Seniorforsker Eva Ersbøll, Institut for Menneskerettigheder og medlem af Offentlighedskommissionen.

14.55-15.10 Knaster i lovforslag
Oluf Jørgensen, afdelingsforstander ved Danmarks Medie- og journalisthøjskole samt medlem af Offentlighedskommissionen, vil (delvis på baggrund af indlæg på dagen) trække op, hvilke knaster, der er i lovforslagene og nævne en række behov for undersøgelser og præciseringer.

15.30-16.30 Spiller indvendinger en rolle?
Hvad siger politikerne? Hvor er knasterne? Hvad sker der nu? Vil vores bekymringer indgå i deres debat?

Debat mellem Tom Behnke, Konservativt Folkeparti, Karen Hækkerup, Socialdemokraterne og Meta Fuglsang, SF, der alle er medlemmer af Folketingets Retsudvalg.

Afslutning

Del dette:
Udgivet i Aktindsigt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser