Klage over aktindsigts-nej i Faaborg-Midtfyn

[label style=”info”]Dokumentation[/label]

Til Tilsynet, Statsforvaltningen Syddanmark

Klage over afvisning af anmodning om aktindsigt fra Faaborg-Midtfyn Kommune

Med denne henvendelse vil Fyens Stiftstidende/Fyns Amts Avis, Faaborg-Midtfyn-redaktionen (herefter benævnt “redaktionen”) gerne klage over en afvisning af en anmodning om aktindsigt efter Offentlighedsloven fra Faaborg-Midtfyn Kommune.

Sagen drejer sig om, at Faaborg-Midtfyn Kommune i midten af maj via en pressemeddelelse opfordrede alle borgere til at komme med alternative spareforslag – fordi kommunen står overfor at skulle spare 150 millioner kroner over de næste fire år. (se bilag 1 for print af kommunens hjemmeside om sagen)

28. maj var der deadline for at komme med forslag, og redaktionen bad mundtligt om at få tilsendt de indkomne forslag som en del af den journalistiske research. Den 1. juni fik vi forslagene tilsendt på mail, men i anonymiseret form – altså uden navne eller andre kontaktoplysninger på skribenterne bag forslagene.

Redaktionen rettede straks henvendelse til kommunen (direktør Annalise
Horster) for at få forslagene i ucensureret form med henvisning til Offentlighedsloven, men anmodningen blev afvist med begrundelsen om, at kommunen ikke på forhånd havde orienteret forslagsstillerne (borgere og
ansatte) om, at papirerne kunne blive udleveret til pressen.

Redaktionen skrev dernæst en skriftlig aktindsigtsbegæring (bilag 2), som dog efter få dage blev endeligt afvist af kommunen (bilag 3) med henvisning til Offentlighedslovens paragraf 12 – at retten til aktindsigt ikke omfatter oplysninger om “private, herunder økonomiske forhold.”

Redaktionen mener imidlertid ikke, at kommunen kan afvise at give aktindsigt med den begrundelse – derfor denne klage. Redaktionen mener, at situationen kan sidestilles med en almindelig offentlig høring, hvor vi sædvanligvis uden problemer får udleveret høringssvar fra borgere i deres fulde ordlyd. Derudover har kommunen selv offentligt via en pressemeddelelse og til citat i avisen udtrykt ønske om at få borgerne til bidrage med forslag. Desuden mener redaktionen ikke, at kommunen kan afvise med begrundelse i paragraf 12, 1), da forslagsstillerne jo i sagens natur stiller forslag angående kommunale forhold og ikke private forhold.
Samtidig indeholder ingen af forslagene efter redaktionens mening personfølsomme eller økonomiske oplysninger, som kan komme personer eller kommunen til skade, hvis de offentliggøres. Endelig mener redaktionen ikke, at forslagene kan betragtes som interne dokumenter – heller ikke de forslag, der er stillet af kommunens egne ansatte – da forslagsrunden er kørt som én samlet proces for alle borgere – herunder de ansatte.

Når redaktionen er interesseret i at få navnene på forslagsstillerne, er det fordi, det som led i den journalistiske behandling af sagen er relevant at kontakte en del af forslagsstillerne, for at få uddybet forslag og pointer.

Redaktionen håber på en hurtig behandling af klagen. Ved spørgsmål kontakt journalist Kasper Riggelsen (65 45 51 55, kri@fyens.dk) eller lokalredaktør Tim Visti (65 45 51 50, tiv@fyens.dk).

Som bilag 4 er medsendt en stribe artikler fra Fyens Stiftstidende/Fyns Amts Avis om sparerunde-forslagene.

Med venlig hilsen

Kasper Riggelsen og Tim Visti
Fyens Stiftstidende/Fyns Amts Avis, Faaborg-Midtfyn

Østergade 19, 5750 Ringe
Tlf. 62 62 13 30
E-mail: faaborg-midtfyn@fyens.dk

Bilag 1

http://www.faaborgmidtfyn.dk/demokrati-og-politik/kom-med-en-ide-og-hjaelp-os-med-at-skabe-fremtidens-loesninger/

Bilag 2

02.06.2010

Ved. anmodning om aktindsigt

Som journalist på Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis søger jeg, Kasper Riggelsen, hermed formelt om aktindsigt i personoplysningerne

om de borgere/ansatte, der har svaret på kommunens opfordring til at komme med idéer til nye løsninger (blandt andet annonceret på kommunens hjemmeside og omtalt i avisen).

Det vil sige råmaterialet inklusiv navn, telefonnummer, e-mailadresse m.v. i det omfang, personen selv har oplyst det i sit svar til kommunen.

Herunder en oversigt over, hvem der har stillet de konkrete forslag.

Anmodningen sker i henhold til offentlighedslovens bestemmelser om retten til aktindsigt.

Der henvises især til §16 stk. 2, hvoraf det fremgår, at der skal gives en tilbagemelding hurtigst muligt og senest 10 dage efter begæringen er fremsat.

På forhånd tak.

Med venlig hilsen

Kasper Riggelsen
Journalist
Fyens Stiftstidende/Fyns Amts Avis

Bilag 3

Hej Kasper

Du har bedt om at få aktindsigt i navne og kontaktoplysninger på de personer, der er kommet med idéer til nye løsninger via kommunens hjemmeside. Du har fået tilsendt materialet i anonymiseret stand.

Vi kan ikke umiddelbart give dig aktindsigt i navne og kontaktoplysninger, idet disse oplysninger er at betragte som oplysninger, der vedrører private forhold. Der skal i den forbindelse henvises til offentlighedslovens *12 stk. 1, nr. 1.

I henhold til persondataloven har vi dog mulighed for at videregive oplysninger om registrerede personer forudsat at de giver deres samtykke. Vi har ikke ressourcer til at indhente samtykke fra samtlige forslagsstillere, men vi vil gerne yde dig den service at spørge nogle få udvalgte personer, om de kan give samtykke til, at vi videregiver deres navn og kontaktoplysninger til pressen.

Hvis du kan pege på enkelte konkrete forslag, hvor du gerne vil i kontakt med forslagsstilleren, kan du kontakte projektleder Mette Sohl på tlf. 7253 1155 eller mso@faaborgmidtfyn.dk, så vil vi yde dig den service at kontakte forslagsstilleren og spørge om vi må udlevere navn og kontaktoplysninger til dig.

Venlig hilsen

Aino Faldborg
Kommunikationsmedarbejder
Fællessekretariatet
Faaborg-Midtfyn Kommune
Tinghøj Allé 2
5750 Ringe
Tlf. 7253 1023
E-post: aif@faaborgmidtfyn.dk
www.faaborgmidtfyn.dk

Bilag 4

Artikler om sagen fra Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis – træk fra avisernes arkiver:

Rubrik: Appel fra rådhuset: Hjælp os, borgere
Underrubrik: Sparekniven skal svinges i Faaborg-Midtfyn – nu skal vi alle hjælpe med kreative idéer
Byline: Af Tim Visti
—- tiv@fyens.dk
Indledning:
Brødtekst:
Faaborg-Midtfyn: Engang fik de rundt regnet 4000 ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune deres lønsedler på papir – bragt af postvæsenet.
—- I dag sendes den månedlige lønseddel elektronisk, og på den måde spares kommunekassen for en mindre formue, uden at det for alvor gør ondt på medarbejderne.
—- Den slags mere eller mindre kreative forslag vil folkene på rådhuset gerne have mange, mange flere af, for i løbet af de næste fire år skal der spares 150 millioner kroner – og gerne uden at det gør rigtig ondt på borgerne.
—- – Vi håber, at borgerne vil komme med rigtigt mange gode idéer, men vi ved det jo ikke, siger udviklingskonsulent Mette Sohl.
—- Gode forslag til, hvordan kommunen kan få mere ud af skatteydernes penge, kan sendes via kommunens hjemmeside frem til 28. maj klokken 12, og så er der en chance for, at politikerne fører idéen ud i livet i 2011.
Faktisk er folkene på rådhuset så desperate, at de i en pressemeddelelse ligefrem efterlyser ”skøre idéer”, som måske bliver ”fremtidens løsninger.”
—- – Nød lærer som bekendt nøgen kvinde at spinde – og det er som regel, når man virkelig er presset, at man tvinges til at se med nye øjne på, hvordan vi skal gøre tingene, står der i pressemeddelelsen fra rådhuset.
—- Udviklingskonsulent Mette Sohl oplyser, at flere andre kommuner har gode erfaringer med at spørge borgere eller medarbejdere til råds efter kreative spareforslag, når livremmen skal strammes ind, uden at det gør alt for ondt.
—- – I Billund Kommune fandt medarbejderne for eksempel besparelser for en million kroner, oplyser konsulenten.
Kategori: Faaborg-Midtfyn
Linier: 60
Produktnavn: FS
Publikationsdato: 19. maj 2010
Oprettelsesdato: 18. maj 2010
Arkiveringsdato: 19. maj 2010

Trompet:
Rubrik: Nedlæg byskoler og sluk lyset
Underrubrik: Hjælp os med at spare, lød appellen fra kommunen. Det fik
73 personer til tasterne. Cirka halvdelen er på den kommunale lønningsliste
Byline:
—-
—- Af Kasper Riggelsen
—- grafik: Gert Ejton
—- kri@fyens.dk, ejton@fyens.dk
Indledning:
Brødtekst:
Faaborg-Midtfyn: – Ansæt Stein Bagger. Så skaffer han jer de 150 millioner kroner.
—- Sådan lyder et af de mere kulørte og måske knap så seriøse forslag, som er havnet i kommunens mailbakke inden for de seneste par uger. Der sker, efter at ansatte og borgere i al almindelighed er blevet opfordret til at komme med idéer til, hvordan Faaborg-Midtfyn Kommune kan spare hele 150 millioner kroner over de næste fire år.
—- 73 personer har skrevet ind, hvoraf cirka halvdelen er på kommunens lønningsliste.
—- Det er blevet til mindst 157 forslag, nogle mere gennemarbejdede end andre. Et imponerende resultat i betragtning af den korte svarfrist, mener borgmester Hans Jørgensen (S), der ikke har haft lejlighed til at læse de enkelte forslag og derfor heller ikke vil kommentere dem.
—- Kort proces
—- At der ikke har været mere tid at løbe på, forklarer han blandt andet med, at de politiske udvalg allerede i denne måned tager hul på diskussionen om budgettet for 2011.
—- Og selv om idéen med at indhente forslag først og fremmest var tænkt som en hjælp i forbindelse med en mere langsigtet spareplan, så kan der være idéer, der er så indlysende gode og lige til at gå til, at de kan tages med i denne omgang.
—- – Det skal de forskellige fagforvaltninger nu i gang med at se på.
Der er også kommet forslag, som vi arbejdede med i forvejen, for eksempel at spare penge ved at skifte til LED-pærer i gadelamper og lignende, forklarer udviklingskonsulent Mette Sohl.
—- Gadelamper er i det hele taget genstand for stor interesse, viser en gennemgang af de indkomne forslag.
—- Et går ud på, at man slukker hver anden gadelampe allerede klokken
23 i stedet for, som nu, klokken 0.30. En anden borger tager skridtet fuldt ud og opfordrer til, at al natbelysning skal slukkes. Også i de større byer. Tidligere på ugen kunne DR Nyheder citere en ekspert i belysning for, at der intet er at spare ved at slukke lyset. I hvert fald ikke for samfundet som helhed. Al erfaring viser nemlig, at udgifterne til trafikulykker stiger kraftigt.
—- Kontroversielt forslag
—- Et andet og mere kontroversielt forslag rammer lige ned i den igangværende skoledebat. Under overskriften ”Forslag til langsigtet projekt” lufter en ansat ved kommunen idéen om at nedlægge de to eksisterende skoler i Faaborg og i stedet samle eleverne i en ny og større skole. Gerne med en placering mellem gymnasiet, biblioteket, kirken og Faaborg-hallerne.
—- Ideen vil kunne udbygges med alt fra kulturcenter, biograf, aftenskolevirksomhed, musikskole og klub. Mulighederne er i princippet uendelige, mener forslagsstilleren.
—- Andre fokuserer på de små ting, som alligevel kan gøre en forskel.
Som for eksempel at det skal være slut med at lade pc’er og skærme står tændt hen over weekenden, som det sker på mange skoler i dag, eller at man skal droppe julefrokosten for kommunens ansatte.
—- Andre igen foreslår, at man skærer ned på alt fra møder og souschefer til antallet af medlemmer af kommunalbestyrelsen.
—- Det sidste bliver svært at få gennemført, i hvert fald i denne valgperiode.
—- Det samme gælder forslaget om, at enhver henvendelse til kommunen skal koste et gebyr. 10 kroner for at trække et nummer i billetautomaten til borgerservice og 20 kroner for alle henvendelser pr. telefon.
—- Det bliver til flere penge over et år, end man lige regner med, bemærker forslagsstilleren, der i øvrigt er en helt almindelig borger.
Kategori: Faaborg-Midtfyn
Linier: 132
Produktnavn: FS
Publikationsdato: 5. juni 2010
Oprettelsesdato: 4. juni 2010
Arkiveringsdato: 5. juni 2010

Rubrik: Kommunen vil ikke røbe navne på personerne bag spareforslag
Underrubrik:
Byline: Af Kasper Riggelsen
—- kri@fyens.dk
Indledning:
Brødtekst:
Faaborg-Midtfyn: Bunken af alternative spareforslag til kommunen rummer flere interessante bud.
—- Avisen ville derfor gerne have kontaktet personerne bag for give dem lejlighed til at komme med en uddybende forklaring.
—- Men kommunen har ikke været interesseret i røbe hverken navne, telefonnumre eller mailadresser. Heller ikke efter at avisen tidligere på ugen formelt søgte om aktindsigt i papirerne.
—- Det sker med henvisning til, at der er tale om oplysninger, som vedrører personlige forhold. Borgmester Hans Jørgensen (S) forklarer, at han har garanteret over for de ansatte, at de ikke efterfølgende vil blive stillet til regnskab, men tværtimod kan tænke frit.
—- – Det, der er et rationaliseringsforslag for nogle, vil blive anset for at være et egentligt spareforslag af andre. Derfor kan der opstå konflikter i forhold til kollegerne, hvis en ansat kommer med en idé inden for det område, som han eller hun arbejder med til daglig. Vi er også nødt til at tænke på, om vi vil kunne få de ansatte til at bidrage med forslag en anden gang, siger borgmesteren, som på den baggrund mener, at en offentliggørelse af navnene ligefrem kan skade den demokratiske proces.
—- Heller ikke navnene på de mange helt ”almindelige” borgere, der har skrevet ind med gode råd og idéer, har det været muligt at få oplyst. Direktør Annalise Horster forklarer:
—- – Det er ikke, fordi vi ønsker at indføre censur. Men dem har vi heller ikke fortalt, at deres navne efterfølgende kunne optræde nogen steder. Vi har heller overvejet, at nogen efter- følgende ville bede om at få forslagene udleveret. Det havde vi virkelig ikke.
Kategori: Faaborg-Midtfyn
Linier: 66
Produktnavn: FAA
Publikationsdato: 5. juni 2010
Oprettelsesdato: 3. juni 2010
Arkiveringsdato: 5. juni 2010

Del dette:
Udgivet i Aktindsigt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser