Aftale om ny offentlighedslov

Regeringen har i hemmelighed indgået en aftale med Venstre og de konservative om en ny offentlighedslov. Partierne bag aftalen præsenterer den en af de nærmeste dage. Det erfarer Åbenhedstinget.

Jan E. Jørgensen, Venstres ordfører på Offentlighedsloven, bekræfter, at en ny aftale meget snart bliver offentliggjort.

“Ja, jeg tror snart, der kommer noget fra justitsministeren,” siger Venstres ordfører, medlem af retsudvalget Jan E. Jørgensen.

Han vil ikke oplyse noget om indholdet i aftalen:

“Nej, vi har aftalt, at vi offentliggør det samtidig,” siger han.

Det er mere end et år siden, den tidligere justitsminister Lars Barfoed fra de konservative, måtte opgive at få opbakning til et lovforslag. Han drøftede gennem længere tid med alle folketingets partier på baggrund af betænkningen fra Offentlighedskommissionen. Men i sidste ende var der for stor uenighed om lovens paragraf 24, der handler om ministerbetjeningen. Kort fortalt var der et flertal af partier, som mente, den daværende justitsministers udspil ville medføre for stor lukkethed på det område.

Blandt modstanderne mod Lars Barfoeds udspil dengang var ordførerne fra de tre nuværende regeringspartier, S, SF og de radikale. Men nu er de tre partier blevet enige med Venstre og konservative – også i spørgsmålet om ministerbetjening.

Forhandlinger i dybeste hemmelighed
Denne gang er forhandlingerne ført i dybeste hemmelig og uden inddragelse af for eksempel Dansk Folkeparti, hvis ordfører Pia Adelsten ikke kendte til aftalen og havde en forventning om at blive indkaldt til drøftelser om offentlighedsloven i den nye folketingssamling:

Med mindre paragraf 24 bliver ændret i forhold til det udspil, der lå før valget, så har jeg svært ved at se, at vi kan stemme for, siger Pia Adelsteen.

Regeringens lovkatalog er nu tilgængeligt på Statsministeriets hjemmeside.
Det fremgår her, at justitsministeren fremsætter forslag til ny samlet offentlighedslov i starten af februar. Men Åbenhedstinget har fået oplyst at offentliggørelsen sker meget tidligere.

Miljøministeriet varsler i øvrigt ikke forslag til ny lov om aktindsigt i miljøoplysninger, hvilket tyder på, at formuleringen “ny samlet lov” betyder, at miljøoplysningsreglerne bliver indbygget i offentlighedsloven. Andre ændringer i offentlighedsloven er ikke antydet i kataloget.

Seneste onsdag den 3. oktober: aftale offentliggjort
Aftalen mellem regeringen, V og K ligger nu på Justitsministeriets hjemmeside. På linket finder du en omtale, selve aftalen, et baggrundspapir og link til Offentlighedskommissionens betænkning.

Del dette:
Udgivet i Aktindsigt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser