Referat fra møde den 13. september 2012

Referat fra møde i Updates netværksgruppe om elektronisk aktindsigt, Åbenhedstinget, den 13. september 2012. Til stede: Oluf Jørgensen, Brigitte Alfter, Claes Senger Holtzmann, Steen K. Rasmussen, Bruno Ingemann og Nils Mulvad (referent).

Dagsorden:
1. Præsentation
2. Offentlighedsloven
3. Open Government-initiativet
4. Hjemmesiden
5. Evt

Ad 1
Kristian Strøbech og Niels Jensen er kommet med i gruppen. Velkommen. Mogens Møller Olesen har trukket sig. Ingen præsentation, da ingen af de nye var mødt.

Ad 2
Meget er gået i stå omkring offentlighedsloven. Næsten alle af partiernes ordførere er skiftet ud, og der er ikke aktuelt nogle politiske signaler. Efter Bo Elkjærs ansættelse på Journalisten er der en del artikler om åbenhed her. Oluf Jørgensen deltager i en konference, som Transparency International arrangerer for at sparke liv i offentlighedsdebatten. Den skulle have ligget i september, men er udsat til oktober/november for at få de nye politiske ordførere på området med.

Offentlighedsloven er med i regeringens lovkatalog i oktober måned, men det er uklart, hvor meget af den enighed der var på plads sidste efterår, der kommer med i det nye forslag. Så snart forslaget er publiceret, går vi i gang med at nærlæse og kommentere. Hvis nødvendigt, søger vi foretræde for Retsudvalget.

Oluf Jørgensen orienterede om sin rundrejse til de andre nordiske lande for at studere deres offentlighedslov og -praksis. Der var enormt mange gode input – også til, hvor Danmark kunne komme meget længere end det udspil, der ligger i dag. Oluf sammenskriver disse ting – og andre bidrager med en letlæst version af det, måske som en sammenskrivning af alt det bedste til et forslag, måske som tegneserie.

Vi havde en længere diskussion om dilemmaet mellem de mange nye gode forslag og den tid, det i givet fald vil tage at få dem med i en ny lov. Skal vi tage en større debat igen, før en ny lov vedtages, eller skal vi anbefale, at vi hurtigt får en lovvedtagelse, og så fortsætter diskussionen sideløbende og efter og går efter en hurtig revision af en ny offentlighedslov. Som det er nu, er der ekstremt mange ting, der er gået i stå og afventer en lovvedtagelse, eksempelvis postlisterne.

Vi blev enige om at dække sagen journalistisk på Åbenhedstinget, følge op med vores input til en bedre lov og udtale os om de generelle forhold.

Vi blev også enige om at gennemføre en ny undersøgelse af myndighedernes åbenhed.

Ad 3
Danmark har tilsluttet sig Open Government. Vi er bekymrede for, at myndighederne i for ringe grad åbner for de vigtige data.

Oluf Jørgensen pegede på, at det overordnede internationale Open Government-projekt ser lovende ud. Det handler meget om at få udbredt gode offentlighedsregler, og Danmark hænger i den tunge ende. Det kan man allerede se på det materiale, der er indsamlet:

http://www.opengovpartnership.org/

http://right2info.org/international-and-regional-law-standards

Danmark hægter sig på projektet uden at antyde noget som helt om ny offentlighedslovgivning, der vil være en vigtig ramme for udviklingen.

Vi blev enige om at bidrage med to hovedsynspunkter:

1. Vi skal sigte mod et OEP-system som det norske, og hvor der forberedes nye søgefunktioner, så det bliver fuldtekst. Svejts er på vej med det samme. Island overhaler måske.

2. Vi skal mere i gang med at bruge myndighederens data til fornuftige journalistiske historier. Aarhus og Københavns kommuner har bebudet, at de vil være åbne med data, og det skal vi tage afsat i og forsøge at få noget ud, som kan bruges, ligesom vi skal forsøge at få andre myndigheder med.

Vi skal samtidig pege på de generelle problemer med at få data – især fra centraladministrationen.
Her er listen over de databaser, vi især ønsker åbne:
1. cvr-data
2. skattelister
3. ejendomsdata med koordinater
4. politiets døgnrapport (dagligt og ikke redigeret, men struktureret)
5. højdemodellen
6. P-bøder

Ad 4
I løbet af sommeren er vi fortsat med mindre ændringer og har desuden publiceret en del historier. Fokus er nu på at få brugt nogle af de data, vi har fået indsigt i – i samarbejde med onlineholdet på 7. semester på Journalisthøjskolen. Der er ikke i øjeblikket særskilte midler til at finansiere ekstraordinær redigering eller journalistiske historier.

Vi var enige om, at det er rigtig godt med varedeklarationen og at der kommer flere historier. Vi skal dog være påpasselige med SYNSPUNKTER, hvor vi ikke har 100 procent dokumentation. Her skal vi sikre redigering.

Ad 5

Sidste møde i 2012 er 12/12 klokken 14 hos Update.

Del dette:
Udgivet i Internt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Gravercentrets vejledning fra 2024

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet.
Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Folketingets Ombudsmand:
Udtalelser findes nemmest via Offentlighedsportalen.

Myndighedsguide bl.a. om nogle offentlighedsemner.