Autenticitet er aktindsigtens “raison d’être”

Myndigheder kan ikke klare aktindsigt ved at fremstille et nyt dokument til lejligheden. Offentlighedsregler betyder, at der skal udleveres kopier af oprindelige dokumenter. Kravet om autenticitet har særlig betydning, når aktindsigt skal afdække en politikers dobbeltrolle som forretningsforbindelse og politisk chef for en myndighed.

Lang ventetid

NORDJYSKE har foreløbig ventet 100 dage – eller mere end 70 arbejdsdage – på aktindsigt, der handler om en borgmesters private forretninger med kommunen.

Vesthimmerlands Kommune modtog 8. november anmodning om aktindsigt i hvilke opgaver borgmesterens murer- og entreprenørforretning har udført for kommunen siden 2012, om anvendte udbudsformer ved opgaverne, og hvad de forskellige opgaver har kostet.

Det er en relativ simpel anmodning, og disse oplysninger burde kommunen have leveret i løbet af 3 – 7 arbejdsdage. Der er faktisk gået mere end 3 måneder eller mere end 70 arbejdsdage uden at kommunen har truffet afgørelse om den aktindsigt, der er anmodet om.

Nyt excelark i stedet for aktindsigt

Da journalisterne Caspar Birk og Lars Teilmann for nylig begyndte at interviewe byrådsmedlemmer til brug for en artikel om den lange ventetid, modtog de et excelark fra kommunen om en række opgaver, hvor det er nævnt, om der har været udbud, og hvem der vandt.

Til NORDJYSKE udtaler kommunaldirektøren: “Vesthimmerlands Kommune vil altid gerne bidrage til den størst mulige åbenhed og har valgt at arbejde intensivt med de henvendelser, NORDJYSKE har haft med kommunen. Det er dog vores opfattelse, at der i den her sag ikke er tale om dokumenter, vi har haft, men har været nødt til at producere, og derfor gælder tidsfristerne i offentlighedsloven ikke.”

Offentlighedslovens regler om aktindsigt giver ret til kopier af de autentiske dokumenter. I denne sag findes autentisk dokumentation i bl.a. udbudstekster, hvis der har været udbud, og fakturaer fra borgmesterens murer- og entreprenørforretning. I stedet for at give aktindsigt har kommunen samlet nogle oplysninger i et nyt excelark.

Journalisterne Caspar Birk og Lars Teilmann har gentaget anmodningen om aktindsigt. Forløbet af den langtrukne sag om aktindsigt indtil nu er belyst i NORDJYSKE´s søndagstillæg (Indsigt 19. 2 2017).

Borgmesterens dobbeltrolle

Vesthimmerland Kommune er i en usædvanlig situation, fordi borgmesteren har private interesser i udførelsen af en række af kommunens opgaver. Dette forhold betyder, at den offentlige interesse for aktindsigten er særlig stor.

Borgmesteren er øverste leder af kommunens administration, og det sætter kommunens embedsmænd i en prekær situation, når de skal vælge mellem borgmesterens firma og andre firmaer, og når borgmesterfirmaets udførelse af opgaver skal kontrolleres. Det er ikke nemt at skulle kontrollere borgmesterens firma, når man samtidigt som ansat i kommunen er underordnet borgmesteren.

Generel inhabilitet

Den kommunale styrelseslov har en regel om generel inhabilitet (§ 29, stk. 1), der skal forebygge, at politikere udnytter deres politiske hverv til at skaffe sig selv fordele. Den blotte mistanke herom skader det politiske livs omdømme. For at forhindre det siger loven, at en politikers private forretning ikke må levere til de dele af kommunens forvaltning, som hører under et udvalg, hvor han selv sidder. Hvis et projekt udbydes af kommunen, kan en politikers firma dog godt give et tilbud og få opgaven, hvis det er bedst og billigst. En kommune kan kun dispensere fra dette udbudskrav i særlige tilfælde, og bortset fra bagateller kun efter beslutning i kommunalbestyrelsen.

Borgmesteren er medlem af økonomiudvalget, der har et overordnet ansvar for kommunens organisation og økonomi. Borgmesteren er desuden øverste chef for hele den kommunale administration. Retsprincipperne om generel inhabilitet har derfor særlig betydning for borgmesteren, og det er nødvendigt at få klarhed over, om borgmesterens private virksomhed har udført opgaver for kommunen uden forudgående udbud.

Uanset om opgaver er udført efter udbud er det vigtigt at få klarhed over omfanget af de forretningsmæssige forbindelser mellem borgmesterens private virksomhed og kommunen. Indenrigsministeriet, der er øverste tilsynsmyndighed, har udtalt, at politikere, der i deres private hverv har væsentlige og hyppige forretningsforbindelser med kommunen, ikke kan være borgmestre.

 

Del dette:
Udgivet i Aktindsigt, Olufs blog

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser