De sidste kantareller fra Østerild Klitplantage


Klik for at gøre stort og tryk på show info for at få billedtekster.

Folketinget vedtog før sommerferien, at store dele af Østerild Klitplantage skal forvandles til et testcenter for vindmøller. Det gav Kjeld Hansen og mig, samt vore ægtefæller, anledning til at tage på feltbesøg den 7. august for at prøve stedets kantareller.

Vi fandt store mængder kantareller, to rørhatte, og en del prægtig skørhat en anelse vest for den linje, de syv testmøller skal stå på. Vi gik i plantagen på de små skovstier mellem Solitudevej og Stensigvej lidt nord og lidt syd for den gennemgående Sdr. Plantørvej. Det er i plantagens nordvestlige hjørne. Kantarellerne vokser især på lidt sammenpresset næringsfattig jord, som der især er på disse skovstier. Kantarellerne ligner små guldstykker spredt på stien.

Vi tog kun de største kantareller. Så der er chance for at komme ud igen og finde flere svampe.

Modstand mod vindmøller

Beslutningen har mødt en del modstand fra folk og grupper, der normalt støtter tanken om vindmøller. Måske er det på grund af hele formen, dette projekt er kørt igennem på. Offentligheden er først inddraget sent, hvor der ikke har været mulighed for i praksis at diskutere andre løsninger, måske med lidt færre møller et andet sted i landet.

Meget af den offentlige fase har derfor drejet sig om, hvordan man kunne få overbevidst flest mulig om den gennemtyggede model, og derefter få stoppet diskussionen. Og sådan går det jo aldrig.

Mange journalister og organisationer dækker derfor sagen med aktindsigtsbegæringer, klager og historier. Vi vil helt sikkert komme til at høre mere. Og i den forbindelse skal vores utraditionelle bidrag ses. Skoven smager ganske godt.

Se menu og opskrifter fra feltbesøget.

Den lokale protestgruppes hjemmeside om testcentret.

By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside om testcentret.

Danmarks Naturfredningsforening klager til EU over testcentret.

Loven om testcentret blev vedtaget i Folketinget den 15. juni 2010.

Del dette:
Udgivet i Miljøoplysninger, Mulvads blog

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser