Efter tre afslag og tre klager får vi oplysningerne fjerde gang: Her er de landmænd, der ikke vil lade svin teste for MRSA

Fødevarestyrelsen har tre gange afvist at udlevere navnene på de landmænd, der i 2014 afviste at lade deres svin teste for den farlige resistente bakterie, MRSA. Styrelsen har tre gange afvist at kende til navnene, men nu udleverer styrelsen en del af navnene, fremgår det af styrelsens afgørelse.

I forbindelse med den landsdækkende MRSA-undersøgelse i 2014 fik Åbenhedstinget indsigt i sagsdokumenter fra Fødevarestyrelsen, hvoraf det fremgik, at flere landmænd afviste at lade svinene teste. Vi bad den 28. november 2014 om aktindsigt i listen over ikke undersøgte svinefarme, men fik nej den 5. december 2014 med det argument, at styrelsen ikke havde oprettet eller modtaget dokumenter om disse besætningsejere.

Den afgørelse klagede vi over, hvorefter sagen vandrede frem og tilbage mellem Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Ombudsmanden og tilbage til Fødevarestyrelsen. Hele tiden hævdede Fødevarestyrelsen, at dokumenterne ikke eksisterede. I den seneste klage fra den 28. april 2016 understregede vi, at styrelsen ikke kan omgå journaliseringskravet i Offentlighedsloven ved at bede medarbejderne opbevare oplysningerne lokalt og undlade at lægge dem ind i styrelsens IT-system.

I det nye svar har styrelsen henvendt sig til de fem medarbejdere, der har forestået testene.  En medarbejder oplyser CHR-numre og navne på 9 avlsbesætninger og 5 produktionsbesætninger, som ikke ville medvirke. En anden oplyser CHR-nummer og navn på en besætning, der ikke ville medvirke. En tredje medarbejder kan huske, at en svinefarm ikke ville medvirke, men oplyser ikke navnet. Og to medarbejdere kan ikke huske, hvilke svinefarme der sagde nej til at medvirke.

Vigtigt at journalisere – det bør slås fast tydeligt

Fødevarestyrelsen skriver i sin afgørelse, at der sagtens kan være yderligere svinefarme, der sagde nej til at medvirke. Samtidig journaliserer styrelsen nu de 15 besætninger på sagen. En af de 15 besætninger har skiftet ejer og produktionssted, mens resten er uforandrede.

På baggrund af sagen har Åbenhedstinget bedt Ombudsmanden udtale sig om journaliseringskravet i offentlighedsloven.

“Det er vigtigt, at både Fødevarestyrelsen og andre myndigheder lærer, at offentlighedslovens krav til journalisering skal følges,” fastslår offentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen.

Se den samlede sagsgang i MRSA-sagen.

 

[table “40” not found /]
Del dette:
Udgivet i Mulvads blog, Resistente bakterier

2 kommentarer til “Efter tre afslag og tre klager får vi oplysningerne fjerde gang: Her er de landmænd, der ikke vil lade svin teste for MRSA
  1. Knud haugmark siger:

    Vi elsker at kalde os verdens mindst korrupte land. Men her er der tydeligvis tale om at myndighederne ikke plejer offentlighedens interesser, men har en helt anden dagsorden, nemlig at skade offentligheden, der ikke får de lovbefalede oplysninger og dække over landbrugets modvilje imod at bekæmpe resistente bakterier, som de selv har fremavlet.
    Dele af landbruget udøver i det skjulte en form for biologisk krigsførelse imod de skatteydere, der finansierer landmændenes overforbrug og fest.

  2. Tove Rump siger:

    Det er helt ufatteligt, at det overhovedet kan forekomme i en retsstat, som jeg – indtil nu – har opfattet Danmark som. At en svineproduktion kan få lov at foregå på så dybt skadelige præmisser. Og at de offentlige myndigheder, som skulle tage vare på de offentlige interesser – og beskytte befolkningen – øjensynlig er så helt igennem korrupte, at de tværtimod er med til at dække over forbrydelsen. – For det er en forbrydelse, og alle de ansvarlige for disse forsætlige handlinger bør politianmeldes og trækkes for en domstol.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser