Referat fra møde den 9. juni 2016

Referat fra møde i netværksgruppen om elektronisk aktindsigt, Åbenhedstinget, den 9. juni 2016. Til stede: Oluf Jørgensen, Staffan (skype) og Nils Mulvad (referent).

Dagsorden:

 1. Præsentation
 2. Postlister (evaluering af forsøg og diskussion af et kommende indlæg fra Oluf om postlister i Danmark og Norge – sendes rundt inden mødet).
 3. Temaindsigt og databaseadgang. Vi har alligevel fået DJ’s støtte til dette projekt og  skal skrive en oversigt.
 4. Kommende evalueringer og politiske meldinger om ændringer af offentlighedsloven.
 5. Klageveje i aktindsigt virker ikke
 6. Ansøgning om støtte – er der nogen ideer/ansvarlige
 7. Evt

Ad 2

Olufs gennemgang af postlister i Danmark og Norge skrevet i maj 2016 findes her.

Forsøget kører hos disse fire myndigheder:

 1. Slagelse Kommune
 2. Region Syddanmark
 3. Søfartsstyrelsen
 4. Sundhedsministeriet

Åbenhedstinget har tidligere kritiseret den skrabede version af forsøgene. Se her.

Der er intet i disse forsøg, der tyder på, at det ikke er gået, som vi advarede om. I opsamlingen af erfaringer med forsøgene,er det vigtigt at pege på det norske system som forbillede og få journalisternes forklaringer med om, hvorfor disse postlister har været så begrænset anvendelige.

Ad 3

Oluf Jørgensen og Nils Mulvad udarbejder for Dansk Journalistforbund i 2016 en praktisk oversigt og vejledning i brug af databaseadgang og temaindsigt. Samtidig konkluderer vi, hvor der er problemer, som bør løses ved en lovrevison.

Inden mødet sendte vi disse links rundt:

Olufs rapport om effektivitet

Vejledning på Åbenhedstinget

Grundlæggende er brug af disse regler meget spredt fægtning. Der er behov for at hjælpe journalister til at anvende dem i højere grad. Særlig bør vi pege på at henvise til PSI for at sikre at få data i maskinlæsbart format. Desuden ser vi på, at journalsystemer er undtaget, regler om administrative systemer, få og enkle kommandoer samt fil-formater.

Ad 4 og 5

Se seneste debat i Folketinget

Der er lagt op til, at der vil komme en regulær diskussion i Danmark om at ændre offentlighedsloven allerede i efteråret. Det er oplagt, at alle vil tage fat i ministerbetjening og folketingsbetjening.

Vi vil særskilt pege på, at klagegange ikke fungerer. Myndighederne kan misbruge klagesystemet i aktindsigtssager til bevidst at forsinke sager, oplyse forkert eller vildlede klageorganer og Ombudsmanden. Der er behov for at ændre systemet, så det bliver forenklet, og så der kan ske regulær efterforskning og afhøring i denne type sager.
Læs tre nye indlæg på Åbenhedstingets hjemmeside:
Fødevarestyrelsen dækker over landmænd
Vildledning om klagevej i miljøsag
Statsforvaltningen afviser igen indsigt i lønninger

Vi ser disse problemer:

Begrundelser holder ikke. Klagesager kører i ring med nye begrundelser.

Statsforvaltningen fungerer dårligt. Det juridiske niveau er lavt.

Der er uklarhed om klageveje – specielt inden for natur- og miljø.

Der findes ikke et egentligt klagesystem for ministerier og styrelser. Mange sager undersøger Ombudsmanden ikke.

Der bør være en fælles klageinstans, som kan træffe bindende afgørelser. Disse føres ud i livet, ellers anvendes tvangsmidler. Den enkelte institution skal på sin hjemmeside offentliggøre kritik af aktindsigt i lige så mange måneder, som den har forsinket aktindsigt. I særligt grove sager, hvor myndigheder/embedsmænd bevist tilbageholder oplysninger, sletter eller ændrer indhold, skal der foretages en anmeldelse til anklagemyndigheden med henblik på at få undersøgt, om der er tale om embedsmisbrug.

Folketingets Ombudsmand vil ikke være et sådant klageorgan, så der skal oprettes et nyt.

Ad 6

Ingen diskussion af dette punkt.

Ad 7

Hjemmesiden: Vi blev enige om at få lavet en hurtig revision af hjemmesidens design, så den kan fungere på mobile platforme.

Næste møde i 2016 holdes 12/9 2016 klokken 14.00 hos Update. Følgende møde er 12/12 klokken 14.00.

Mvh

Nils

 

Del dette:
Udgivet i Internt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser