Høringssvar: Ingen saglig begrundelse

Justitsministeriet har nu besluttet, at de fleste høringsvar kan udleveres til Folketingets Retsudvalg og offentligheden. Disse høringssvar var i forvejen indsamlet og offentliggjort af Åbenhedstinget.

Justitsministeriet tilbageholder fortsat høringssvar fra ministerier og styrelser. Det sker med henvisning til, at dokumenter, der indgår i en lovgivningsproces, efter offentlighedsloven kan undtages indtil lovforslag fremsættes. Denne undtagelse har til formål at beskytte “overvejelser af mere foreløbig karakter”.

Høringssvar indeholder ikke foreløbige overvejelser, men gennemtænkte faglige vurderinger af Offentlighedskommissionens lovudkast. Af hensyn til offentligheden og den politiske beslutningsproces er det vigtigt, at disse faglige vurderinger bliver tilgængelige. Det gælder også høringssvar fra ministerier og styrelser.

Det er f.eks. vigtigt at få indsigt i faglige kommentarer fra kommunetilsynet ved de regionale statsforvaltninger. Kommunetilsynet har mange sager om aktindsigt og skal fungere uafhængigt af det politiske system.

Ved behandlingen af forslag til ny offentlighedslov må Folketinget tage stilling til, om om høringssvar til offentliggjorte lovudkast fortsat skal kunne undtages fra offentlighed.

Det er svært at få øje på en saglig begrundelse for hemmeligholdelse.

Del dette:
Udgivet i Aktindsigt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser