Journalisthøjskolen trækker støtten til Åbenhedstinget

I går meddelte ledelsen for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, at den trækker den økonomiske støtte til Åbenhedstinget. Støtten forsvinder med en dags varsel med virkning fra i dag – torsdag den 12. marts 2015.

Se meddelelsen om skolens beslutning

Skolen har også forlangt, at Åbenhedstinget ændrer hjemmesiden, så det fremgår, at der er tale om et selvstændigt netværk uden tilknytning til skolen. Som følge af dette har Åbenhedstinget ændret beskrivelsen på siden Om Åbenhedstinget.

Journalisthøjskolens rektor Jens Otto Kjær Hansen og skolens chef for forskning, innovation og viden Thomas Rasmussen har valgt at trække tæppet væk under Åbenhedstinget uden varsel og uden mulighed for en overgangsperiode, hvor der kunne søges en alternativ organisatorisk forankring. Skolen tillader fortsat medarbejdere at bruge tid på Åbenhedstinget, men vil ikke dække andre udgifter til Åbenhedstingets virksomhed.

Årligt har skolen haft udgifter i størrelsesordenen 100-200.000 kroner, der har dækket konferencer, undersøgelser, det løbende arbejde med at søge aktindsigt, hosting og administration af netværket. Det er det, der forsvinder nu.

Åbenhedstingets styregruppe holdt i dag møde om situationen og forsøger at finde en anden måde at videreføre arbejdet på – se referatet.

Tilføjelse til artiklen foretaget 17. marts 2015:
Skolens rektor Jens Otto Kjær Hansen har efter artiklens offentliggørelse gjort opmærksom på nogle forhold, han ønsker korrigeret. Han understreger bl.a., at skolen tilbyder fortsat at yde støtte til Åbenhedstinget ved at hoste sitet og ved at lade ansatte på skolen deltage i Åbenhedstingets aktiviteter.
Det fremgår ikke, om og hvilke medarbejdere det drejer sig om, og om de for eksempel må overtage de opgaver, som der efter skolens beslutning ikke er økonomi til at få løst efter den 12. marts 2015.
Skolens ledelse er i øjeblikket i gang med at vurdere, om den også trækker den del af støtten, oplyser Jens Otto Kjær Hansen.
Det ligger fast, at skolen med en dags varsel og uden forudgående forhandling fjernede sin økonomiske støtte til aktindsigtssager, aflønning af redaktør og bidrag til undersøgelser, konferencer mv.
Denne støtte følger efter en aftale mellem Update og Kaas & Mulvad fra begyndelsen af 2007, hvor skolen videreførte arbejdet om aktindsigt og dataudtræk som journalistisk metode, som indtil udgangen af 2006 foregik i Dicar – Danish International Center for Analytical Reporting. Dicar lukkede med udgangen af 2006. Gennem otte år har der været et ganske glimrende samarbejde mellem skolen og Kaas & Mulvad om dette.
Den gennemsnitlige udgift for skolen til dette samarbejde har årligt udgjort 145.216 kr.
Jens Otto Kjær Hansen påpeger desuden, at han ønsker overskriften på artiklen ændret, idet han mener, at skolens beslutning ikke trækker støtten til Åbenhedstinget. Vi vurderer, at der er dækning for overskriften.
I virkeligheden er det misvisende, at bruge begrebet “hosting” om sitet. Det er virksomheden One.com, der hoster. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole er registreret ejer og betaler i den anledning 11,20 om måneden til one.com for hosting og ca. 45 kr årligt til dk-hosmaster.dk for løbende vedligeholdelse af registreringen.

Se hele korrespondancen mellem rektor og Åbenhedstingets redaktør om denne tilføjelse.

red

Afrapportering af Åbenhedstinget – 24. marts 2015

Del dette:
Udgivet i Internt

2 kommentarer til “Journalisthøjskolen trækker støtten til Åbenhedstinget
  1. Lasse Baaner siger:

    Håber I finder alternative muligheder for at fortsætte arbejdet – Det vil være et stort demokratisk tab hvis I må indstille aktiviteterne.

  2. I min høje alderdom er er jeg altså ikke i stand til at gennemskue årsagen til dette ophør af støtte fra journalisthøjskolen.

    Men en vis småsurhed lader sig da se hos en vis betydningsfuld herre.
    .

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser