Lene Espersens løfter hjælper ikke på ejendomsoplysninger

Efter at Statstidende har lukket for pantebreve og skøder har journalister klaget over, at der er en hel række historier, vi ikke længere kan researche. Økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen (K) har lovet, at Erhvervs- og Byggestyrelsen efter nytår vil offentliggøre købspriser på sin hjemmeside.
Den løsning hjælper dog ikke meget.
Hvad der præcist vil ske, har stået uklart. Jeg har derfor spurgt ministeren, der har bedt styrelsen svare.
“Vi vil inkludere oplysninger om købspriser på hjemmesiden www.ois.dk,” forklarer kontorchef Søren Rude fra Erhvervs- og Byggestyrelsen til Åbenhedstinget.
Det vil sige, at købsprisen vil fremgå, når man slår op på en enkelt ejendom på ois.dk.
Søren Rude kan ikke sige, hvor hurtigt efter købet, at styrelsen modtager denne købspris, og dermed heller ikke, hvor hurtigt prisen kommer til at fremgå af hjemmesiden.
Samtidig understreger han, at der ikke bliver tale om at danne en samlet liste over de seneste solgte ejendomme med oplysning om køber, sælger og salgspris. Hvis man er interesseret i en sådan liste, skal man tjekke alle landets ejendomme – lidt over to millioner.
Søren Rude medgiver, at der ikke er de store tekniske hindringer for at lave en sådan liste, og der er heller intet lovmæssigt til hinder for det. Men det er ikke det, der vil ske.

Pantebreve kun på domstol.dk

Oplysninger om pantebreve bliver heller ikke bedre. Specialkonsulent Marianne Ploug fra Domstolsstyrelsen oplyser, at man ved hjælp af digital signatur kan gå ind på en ejendom for at få oplyst pantebreve. Her er der pålagt retsafgift – dog ikke for ejendommens ejer.
Der er således heller ikke her tale om en liste. Skal man skaffe sig det overblik, som Jyllands-Posten brugte i det store ejendomsspil, er man nødt til dagligt at bestille et udtræk af alle landets ejendomme for at kunne følge de daglige ændringer. Det er en fuldstændig urealistisk dyr og håbløs opgave.

Frit slag for ejendomsmatadorerne
Derfor er der nu frit slag for ejendomsmatadorerne, ligesom medierne heller ikke kan følge ejendomssalg med priser via den nye ordning på www.ois.dk.
Den eneste forbedring er, at vi med nogen forsinkelse kan få oplyst handlede ejendomme og købspriser, hvis vi tegner abonnement på et fast udtræk fra ois.
I dag har Kaas & Mulvad et sådant abonnement, men kun med et årligt udtræk af data. Via reglerne om massemediernes informationsdatabaser deler vi denne research-database med andre medier, administreret af Update. Skal disse data fremover benyttes til mere end i dag, skal frekvensen af udtræk hæves væsentligt. Jeg vil derfor meget gerne have reaktioner fra medier om, hvorvidt det er en model, vi skal videre med.
Jeg har også i dag bedt Lene Espersen sikre, at der igen kommer daglige samlede lister over hushandler og pantebrevshandler, sådan som der var på Statstidende.

Brevet fra Erhvervs- og Byggestyrelsen

Del dette:
Udgivet i Aktindsigt, Mulvads blog

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser