Makværk og hastværk: hjælp os med at kommentere udkast til ny miljøoplysningslov

Udkast til ny miljøoplysningslov er sendt i høring. Forslaget er makværk. Tanken er, at det skal hastes igennem sammen med den ny offentlighedslov. Fristen for høringssvar er meget kort – 6. februar. Hjælp os med kommentere.

Skriv meget gerne synspunkter i kommentarfeltet under artiklen.

Se udkastet til lov her.

Udkastet til ny miljøoplysningslov har umiddelbart følgende problemer, som vi ser nærmere på, og specielt gerne vil have kommentarer til:

  1. Forslaget har ikke på forhånd været behandlet i Miljøoplysningsudvalget – der er bare sat plads af til kommentarer herfra.
  2. Det er tåbeligt at haste det igennem nu, hvor forslaget til ny offentlighedslov gav så mange bemærkninger under 1. behandlingen og formentlig vil blive ændret på en række punkter. Justitsministeriet insisterer på, at forslaget til ny miljøoplysningslov skal behandles parallelt med Folketingets behandling af offentlighedsloven. Det er kaotisk.
  3. Høringsudkastet indeholder ikke en ordentlig gennemgang af gældende ret, specielt ikke af de mange ombudsmandsafgørelser i sager, som bl.a. Åbenhedstinget har rejst.
  4. Der er ikke oplysninger om retstilstanden i EU eller fortolkninger af Århuskonventionen, som kunne belyses med sager fra bl.a. andre nordiske lande, EU-Ombudsmanden, EFdomstolen og det særlige klageorgan, der er etableret i Geneve vedrørende Århuskonventionen.
  5. Undtagelsen for udveksling mellem ministre og folketingsmedlemmer er formentlig i strid med EU-direktivet, men det står der intet om i bemærkningerne til høringsudkastet.
  6. Høringsudkastet giver ikke en overbevisende vurdering af en række nye undtagelser bl.a. for dokumenter, der danner grundlag for politiske aftaler om lovgivning mv (§ 20, nr. 2) eller faglige vurderinger i endelig form, der indgår i grundlaget for ministerbeslutninger (§ 22, nr. 2). Her er forslaget til ny offentlighedslov fulgt uden grundig vurdering af, om sådanne generelle undtagelser harmonerer med EU-direktiv og Århuskonventionen.
  7. Der er nye henvisninger til persondataloven. Der mangler i den grad en redegørelse for persondatalovens betydning. Høringsudkast siger i § 11 m.v., at aktindsigt ikke må være i strid med persondataloven, og denne lov siger i § 6, nr. 3, at den ikke forhindrer rettigheder, som gælder efter anden lovgivning. Det er cirkulære henvisninger, som ikke giver nogen som helst afklaring.

Åbenhedstinget er ikke med på høringslisten, selv om vi er en af de organisationer, der har rejst flest af de principielle sager om adgang til miljøoplysninger over for ombudsmanden. Vi sender nu under alle omstændigheder vore kommentarer ind.

Del dette:
Udgivet i Aktindsigt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser