Mulvads blog

Redaktør Nils Mulvad skriver om aktindsigt i databaser og temaer. Bloggen indeholder analyser og kommentarer om regler og praksis – især inden for miljøet.  Følg med her.

Nils Mulvad er formand for Åbenhedstinget og redaktør i Kaas & Mulvad. (nils.mulvad@kaasogmulvad.dk).

 

 

Bloggen

Åbenhedstinget slås i fire sager for åbenhed om MRSA

Myndighederne har foreløbig sat en stor prop i åbenheden om den farlige svinebakterie, MRSA. På fire områder kæmper Åbenhedstinget for at slå hul i lukketheden om inficerede farme. 1. Listen over inficerede farme fra 2012 - Ombudsmandens afgørelse I denne sag har Fødevarestyrelsen valgt at efterkomme Ombudsmandens afgørelse, men fordi ...
/ Mulvads blog, Resistente bakterier

Åbenhedstinget anker dom for at offentliggøre svinefarme

Åbenhedstinget anker nu den centrale del af dommen for at have offentliggjort navne på svinefarme, inficeret med den farlige svine-bakterie MRSA. Procesbevillingsnævnet har netop givet tilladelse til anken. Advokat Tyge Trier (venstre) med de to journalister Nils Mulvad (midten) og Kjeld Hansen (højre) i byretten i Århus den 6. maj ...
/ Mulvads blog, Resistente bakterier

MRSA-afslag baseret på løse påstande

Opdateret 31. januar 2014 Statens Serum Institut forsøger at få alle landets hygiejneenheder til på en uge at finde eksempler på, at MRSA-smittede er blevet stigmatiseret. Myndighederne har bygget deres oprindelige afslag på indsigt i MRSA-inficerede svinefarme på løse påstande. Nu forsøger myndighederne igen at samle argumenter for et afslag i ...

Markant underkendelse af Fødevareministeriet i klagesag om de hemmelige MRSA-inficerede svinefarme

Af Kjeld Hansen & Nils Mulvad Danskerne har ret til at få oplyst, hvor der i svineindustrien er konstateret smittefarlige MRSA-bakterier. Flere års hemmeligholdelse af navnene på hundreder af inficerede svinefabrikker er blevet underkendt af Folketingets ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen. Fødevareministeriet og Statens Serum Institut under Sundhedsstyrelsen har fået en ...

Sejr: Risikodokumenter for AarhusKarlshamn åbnes

Åbenhedstinget har efter mere end fem års tovtrækkeri fået aktindsigt i dele af risikodokumenterne for AarhusKarlshamn, der tidligere hed Århus Olie. Argumenterne fra Miljøstyrelsen i den detaljerede afgørelse kan bruges i andre sager om risikodokumenter, så det fremover bliver lettere for naboer at få oplysninger om risici ved farlige virksomheder ...
/ Mulvads blog, Risikovirksomheder

Nye cheffyringer i Miljøministeriet – vandplaner forsinkede

Da medarbejderne i Naturstyrelsen før jul dukkede op til gløgg og æbleskiver fik de besked om, at deres chef Niels Christensen samt to af de fire vicedirektører var afskediget. Samtlige 23 statslige vandplaner blev underkendt og skulle gå om. Nu er der kommet 5.500 høringssvar. Tre chefer i Naturstyrelsen er ...
/ Miljøoplysninger, Mulvads blog

Ny offentlighedslov – ny praksis for journalister

Opdateret 6. januar 2014 Den nye offentlighedslov trådte i kraft 1. januar 2014. Vi gennemgår her, hvordan journalister kan arbejde på basis af den nye lov.  Af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad Offentlighedsloven er vedtaget. Nu gælder det, hvad journalister gør i praksis. Aktindsigt som journalistisk arbejdsredskab Journalister har flere ...
/ Aktindsigt, Mulvads blog

Åbenhed sejrer inden for miljøet

Rettet 22. januar 2013: Ny miljøoplysningslov kommer alligevel. Regeringen opgiver at gennemføre en ny miljøoplysningslov. I stedet kommer Miljøministeriet med en vejledning til den gamle miljøoplysningslov, som dermed stadig gælder. Vi slipper for alle indskrænkningerne, som lå i udkastet til ny lov. "Det er den største sejr for åbenhed i ...

SYNSPUNKT: Ny offentlighedslov skjuler desværre stadig det vigtigste i kommuner og regioner: nemlig grundlaget for deres planer

En ny bekendtgørelse om implementering af offentlighedslov i kommuner og regioner er i høring. Udmøntningen af loven ændrer ikke på, at helt centrale kommunale og regionale dokumenter fortsat er lukkede. Danmarks Journalisthøjskole har kommenteret udkastet til den nye bekendtgørelse. Åbenhedstinget er enig i højskolens svar. På nogle punkter betyder den ...
/ Aktindsigt, Mulvads blog

Journalister anklaget på tredje år

På tredje år er journalisterne Kjeld Hansen og Nils Mulvad anklaget af politiet for at viderebringe fortrolige oplysninger. Anmelderen, Sundhedsstyrelsen, har ikke handlet for at beskytte patienter. Styrelsen har fra begyndelsen afvist dialog med journalisterne og har ikke forsøgt at få oplysningerne fjernet. Af Kjeld Hansen og Nils Mulvad Ni ...
/ Mulvads blog, Resistente bakterier