SYNSPUNKT: Ny offentlighedslov skjuler desværre stadig det vigtigste i kommuner og regioner: nemlig grundlaget for deres planer

En ny bekendtgørelse om implementering af offentlighedslov i kommuner og regioner er i høring. Udmøntningen af loven ændrer ikke på, at helt centrale kommunale og regionale dokumenter fortsat er lukkede. Danmarks Journalisthøjskole har kommenteret udkastet til den nye bekendtgørelse. Åbenhedstinget er enig i højskolens svar.

På nogle punkter betyder den nye offentlighedslov en udvidelse af mulighederne for aktindsigt i kommuner og regioner. Se for eksempel denne oversigt fra advokatfirmaet HjulmandKaptain.

Som Danmarks Medie- og Journalisthøjskole skriver, så gælder retten til indsigt i beslutningsgrundlag ikke for lovpligtige planer, der vedtages i kommuner og regioner. Skolens rektor Jens Otto Kjær Hansen skriver:

Denne undtagelse bygger på et snævert flertal i Offentlighedskommissionen (11 ud af 21 medlemmer), der ikke mente, at kommuner og regioner tager politiske initiativer, når planer er lovpligtige. Med denne begrundelse mente det snævre flertal, at offentligheden ikke skulle have ret til indsigt i de faglige præmisser bag planer for skoler, sygehuse, kollektiv trafik, affaldsbehandling m.v. (jf. betænkning 1510.2009 side 632 – 40).

Lovpligt for kommuner og regioner til udarbejdelse af planer er indført på særligt vigtige områder, hvor der typisk er stor offentlig interesse f.eks. om skoleplaner og sygehusplaner. Ministeriets udkast til bekendtgørelse ændrer ikke ved, at offentligheden er afskåret fra ret til indsigt i beslutningsgrundlaget for de vigtigste kommunale og regionale beslutninger.

Se hele høringssvaret fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Del dette:
Udgivet i Aktindsigt, Mulvads blog

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser