Sejr: Risikodokumenter for AarhusKarlshamn åbnes

Åbenhedstinget har efter mere end fem års tovtrækkeri fået aktindsigt i dele af risikodokumenterne for AarhusKarlshamn, der tidligere hed Århus Olie. Argumenterne fra Miljøstyrelsen i den detaljerede afgørelse kan bruges i andre sager om risikodokumenter, så det fremover bliver lettere for naboer at få oplysninger om risici ved farlige virksomheder.


I 2014 offentligør Miljøstyrelsen konsekvensafstande ved udslip.

I maj 2009 afslog det daværende Miljøcenter Århus enhver aktindsigt i AarhusKarlshamn, der ligger på havneområdet i Aarhus tæt på en række andre risikovirksomheder. Firmaet er førende producent af vegatabilske olier og fedtstoffer.

Åbenhedstinget klagede til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Efter mere end tre år underkendte klagenævnet afgørelsen, hvorefter Miljøstyrelsen genoptog sagen. I stedet for at behandle de daværende risikodokumenter, tilbød styrelsen at vurdere de nye og opdaterede risikodokumenter. Det tilsluttede Åbenhedstinget sig.

Konsekvensafstande ved udslip offentliggøres i 2014

Den nye afgørelse går konkret ind i vurderingen af de forskellige dokumenter. Som hovedlinje kan Åbenhedstinget tilslutte sig vurderingen.

Dog har vi i det seneste høringssvar til afgørelsen argumenteret for, at uheldsscenarier skulle offentliggøres, da de er særlig relevante for naboer og offentlighed.

Åbenhedstinget får ikke medhold i det. Miljøstyrelsen argumenterer med, at uheldsscenarier er knyttet til de enkelte anlæg og ikke til en helhedsbedømmelse. En sådan vil styrelsen foretage i 2014 og derefter offentliggøre dele af den, specielt vil den oplyse om konsekvensafstande ved udslip, det vil sige sikkerhedsafstande i tilfælde af forskellige scenarier. Det lover styrelsen i afgørelsen.

Havnebyggeri giver måske ny interesse
Sagens forløb er interessant af to årsager. Dels kan den som nævnt bruges i tilsvarende sager. Dels er den et eksempel på en meget langvarig sagsbehandling.

Ofte vil sådanne sager ikke have den samme interesse i offentligheden efter så lang tid. Men den meget høje byggeaktivitet på havneområderne fører måske til, at interessen igen stiger for at kende til mulige ulykker på AarhusKarlshamn A/S og de øvrige risikovirksomheder på havnen – specielt risikoen for de såkaldte domino-ulykker, hvor ulykker på en af de farlige virksomheder spreder sig til andre.

Se oversigten over placeringen af risikovirksomheder i Danmark.

[spoiler title=”Aktindsigt i risikodokumenter for AarhusKarlshamn A/S” open=”1″ style=”2″]

11. august 2008 anmoder Nils Mulvad pr. mail Miljøcenter Århus om aktindsigt i risikodokumenter og -oplysninger for AarhusKarlshamn A/S i henhold til miljøoplysningsloven, der implementerer Århus-konventionen. Hensigten er at køre en prøvesag for at få risikovurderinger og uheldsscenarier offentliggjort, især af hensyn til naboer efter to ulykker på fabrikken.

28. august 2008: Miljøcenter Århus udskyder svaret.

27. november 2008: Miljøcenter Århus udskyder igen svaret.

3. december 2008: Nils Mulvad klager over sagsbehandlingstid.

14. maj 2009: Miljøcenter Århus afslår aktindsigt.

18. juni 2009: Miljøcenter Århus videresender Nils Mulvads klage fra 1. juni over afslag til Miljø- og Naturklagenævnet.

18. december 2012: Miljø- og Naturklagenævnet ophæver afgørelsen fra Miljøcenter Århus og henviser den til ny behandling.

26. februar 2013: Nils Mulvad tilslutter sig, at aktindsigtssagen tager udgangspunkt i de opdaterede dokumenter om risiko.

14. juni 2013: Foreløbig afgørelse fra Miljøstyrelsen – oversigt over vurdering af dokumenter.

14. juni 2013: Foreløbig afgørelse sendes til høring hos Østjyllands Politi.

14. juni 2013: Foreløbig afgørelse sendes til høring hos AarhusKarlshamn A/S.

7. august 2013: Høringssvar fra Østjyllands Politi.

4. november 2013: Supplerende høringssvar fra Østjyllands Politi.

20. november 2013: Foreløbig afgørelse sendes til høring hos Nils Mulvad.

29. november 2013: Høringssvar fra Nils Mulvad.

20. december 2013: Miljøstyrelsens endelige afgørelse.

20. december 2013: Oversigt og argumentation for aktindsigt og undtagelser for dokumenterne om risiko.

[/spoiler]

Del dette:
Udgivet i Mulvads blog, Risikovirksomheder

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser