Nye cheffyringer i Miljøministeriet – vandplaner forsinkede

Da medarbejderne i Naturstyrelsen før jul dukkede op til gløgg og æbleskiver fik de besked om, at deres chef Niels Christensen samt to af de fire vicedirektører var afskediget.

Bregninge_Aa403
Samtlige 23 statslige vandplaner blev underkendt og skulle gå om. Nu er der kommet 5.500 høringssvar. Tre chefer i Naturstyrelsen er fyret. Bregninge Å. Foto: Ole Akhøj

For et år siden blev den daværende departementchef i Miljøministeriet, Marianne Thyrring, afskediget. Hendes afskedigelse blev kædet sammen med bl.a. vandplanerne. Dengang udtalte den daværende vicedirektør Helle Pilsgaard, at der ikke var yderligere medarbejdere inden for behandlingen af vandplanerne, der behøvede at frygte for, at de også ville blive gjort til syndebukke for de mange underkendte vandplaner.

I dag afviser den konstituerede direktør i Naturstyrelsen, Mads Leth-Petersen, fuldstændigt at indgå i gisninger om, hvorvidt afskedigelsen af Niels Christensen hænger sammen med vandplanerne.

“Departementchefen har vurderet, at der er brug for en chef med en anden profil,” påpeger han og understreger samtidig, at han ikke selv søger stillingen. Han vil heller ikke oplyse, hvilke to af de fire vicedirektører der også er afskediget.

“Det kan først komme ud i næste måned,” siger han.

Underkendte vandplaner
I december 2012 underkendte Miljø- og Naturklagenævnet samtlige 23 statslige vandplaner, fordi høringsfristen var for kort. De har nu været i høring igen. 23. december 2013 viste det sig, at der var kommet 5.500 høringssvar.

Naturstyrelsen er ved at gennemgå høringssvarene. Mads Leth-Petersen venter, at styrelsen midt i 2014 har færdigbehandlet de mange svar og er klar med nye vandplaner.

Herefter kan de igen blive påklaget til Miljø- og Naturklagenævnet og med mulighed for igen at skulle gå om.

Folketinget har dog lige før jul vedtaget en ny struktur for planerne, hvorefter de konkrete mål og indsatser er flyttet til bekendtgørelser. Det er derfor kun såkaldte tilvejebringelsesmangler i vandplanerne, der kan klages over.

Mads Leth-Petersen venter derfor, at Naturstyrelsen kan være færdig med vandplanerne i løbet af 2014.

Næste generation også forsinket
Samtidig med, at Naturstyrelsen er forsinket med vandplanerne i denne omgang, er næste generation af vandplaner også forsinkede.

Basisanalysen af vandløb, grundvand, søer, fjorde og kystvand skulle have været færdig i 2013, men det skete ikke.

“Den kommer meget snart. Vi gør det så hurtigt som vi kan,” fastholder Mads Leth-Petersen, der dog ikke vil love noget mere konkret, end at det sker i begyndelsen af i år.

Den seneste basisanalyse er fra 2005, og der har i forbindelse med den nye basisanalyse været kritik af, at datagrundlaget er for tyndt. Masser af steder er der ikke foretaget målinger siden nedlæggelsen af amterne i 2006. Omkring halvdelen af datagrundlaget fra den gang er ikke opdateret, lyder kritikken fra faglige kredse.

For at følge tidsplanen skal de konkrete vandplaner i næste generation sendes ud i december i år. Den plan regner den konstituerede direktør stadig kan holdes.

Medarbejdere skal samles centralt
De faglige medarbejdere på vandplanerne er allerede for et år siden varslet, at de skal samles centralt i 2015. Det vil sige, at de har arbejdet med planerne samtidig med en bebudet strukturomlægning, som går over flere år, og som nogle kritiserer for at ville gøre det vanskeligere at føre en tæt dialog om de enkelte vandløb og søer.

De faglige medarbejdere på vandplanerne blev allerede for et år siden varslet, at de skal samles centralt i 2015. Det vil sige, at de har skullet arbejdet med planerne samtidig med en bebudet strukturomlægning, som går over flere år, og som betyder, at mange skal flytte. Kritikere frygter, at det vil skabe en betydelig afstand mellem indsamlingen af data, lokal viden og udarbejdelsen af vandplanerne.

“Vi har netop lagt op til, at folk først skal samles, når vi er klar med vandplanerne, så de kan fokusere på det praktiske arbejde med planerne i år,” siger Mads Leth-Petersen.

For godt et år siden skrev Åbenhedstinget også om problemerne med vandplanerne:

Naturstyrelsen har selv denne oversigt over anden generation af vandplaner:
Del dette:
Udgivet i Miljøoplysninger, Mulvads blog

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser