Ombudsmanden vil have nyt svar fra Fødevareministeriet

Fødevareministeriet kan ikke bare overlade til en privat virksomhed at tage penge for udtræk fra husdyrbrugsregistret. Efter at ombudsmanden en gang har givet os medhold i sagen om ret til husdyrbrugsregistret, må han på ny bede om en redegørelse fra ministeriet – denne gang om den høje pris på data.

husdyr21

Danske køer er registreret i husdyrbrugsregistret, som myndighederne ikke vil udlevere uden en høj betaling. Foto: Nils Mulvad.

I første afgørelse tog ombudsmanden ikke stilling til betaling for data, kun at reglerne var helt klare. De sagde, at vi kunne få data.

Fødevarestyrelsen og senere Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager i Fødevareministeriet overlod det til en privat leverandør at tage op til 50.000 kroner for disse data og ville ikke tage stilling til om denne pris var en overtrædelse af Miljøoplysningsloven.

Åbenhedstinget bad ombudsmanden tage sagen op igen, og det har han gjort nu. I en seks sider lang gennemgang af sagen beder han Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager forklare, hvorfor det ikke har villet tage stilling til klagen over betalingskravet.

Han beder også myndigheden forklare, hvilken hjemmel den har til at overlade spørgsmålet om betaling for data til en privat leverandør, Logica.

Se gennemgangen af sagen her.

Del dette:
Udgivet i Aktindsigt, Resistente bakterier

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser