Pesticid-praksis skjult bag retsplejelov

Åbenhedstinget har fået nej til aktindsigt i domme for overtrædelse af pesticid-regler. NaturErhvervstyrelsen må slet ikke give aktindsigt i afsagte domme. Det må kun de enkelte retter. Ingen har overblik over mængden af sager – ikke engang NaturErhvervstyrelsen selv.

Som det er i dag, kan kun journalister og forskere få aktindsigt i domme i straffesager, der er afsluttet for mere end et år siden. Det fastslår retsplejelovens § 41 b, stk. 2.

Derfor er det helt korrekt i forhold til loven, når NaturErhvervstyrelsen ikke vil give os en kopi af de afsagte domme i sager om overtrædelse af pesticid-reglerne.

Liste over 14 domme

Styrelsen har hjulpet ved at give en oversigt over de 14 domme, som styrelsen selv lå inde med.

“Men jeg kan ikke vide, om vi har alt med,” siger souschef Anders Christiansen fra MiljøErhverv i NaturErhvervstyrelsen.

Og det har han næppe. Åbenhedstinget har pløjet vores database over gamle retslister igennem og fundet yderligere 16 sager om bekæmpelsesmidler, der har været berammet ved forskellige retter, heraf en ved Vestre Landsret.

I dag har vi bedt om aktindsigt i alle 30 sager. Og vi har sendt den henvendelse til de forskellige retskredse. Samlet viser det, hvor svært det er at skabe oversigt over både retspraksis og omfanget af overtrædelser af pesticid-reglerne.

Ventet på domsdatabase i 25 år

Forskningschef Oluf Jørgensen fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole finder det utroligt, at staten ikke har sørget for en domsdatabase.

“Det er alvorligt, at NaturErhvervsstyrelsen ikke har overblik over retspraksis for pesticidsager. Samme mangel på information gælder ved retspraksis på alle andre sagsområder. Det betyder, at dommere, advokater og myndigheder behandler sager uden kendskab til praksis. Journalister og forskere har ikke mulighed for at samle information om retspraksis, og Folketinget ved ikke, hvordan lovreglerne bliver anvendt.”

Oluf Jørgensen peger på, at man i 25 år har talt om, at der burde laves en domsdatabase.

“Men intet er sket. I forhold til den samlede udgift til retssystemet vil merudgiften ved at oprette en domsdatabase være minimal. Til gengæld ville adgang til information om retspraksis være en stor gevinst for retssystemets effektivitet og den demokratiske debat,” understreger forskningschefen.

Del dette:
Udgivet i Aktindsigt, Miljøoplysninger, Mulvads blog

En kommentar til “Pesticid-praksis skjult bag retsplejelov
 1. Knud Haugmark siger:

  Miljøoplysningsloven har forrang over retsplejeloven, og MOL giver ret til indsigt i følgende. Er det ikke tilstrækkeligt til at få domsudskrifterne?

  § 5 a. Enhver kan hos retten forlange udskrift af domme, kendelser og andre retsafgørelser i civile retssager om

  1) aktindsigt i miljøoplysninger i medfør af denne lov,

  2) offentlig deltagelse i afgørelser vedrørende konkrete aktiviteter med indvirkning på miljøet eller

  3) foreneligheden med miljølovgivningen af privates eller offentlige myndigheders handlinger eller undladelser.

  Stk. 2. Retsplejelovens § 41 b, stk. 2 og 3, og § 41 e finder i øvrigt tilsvarende anvendelse. Retsplejelovens § 41 b, stk. 3, nr. 3, og § 41 e, stk. 4, finder dog ikke anvendelse på oplysninger om emissioner, der er relevante for beskyttelsen af miljøet, i det omfang afslag på aktindsigt vil stride imod bestemmelserne herom i konvention om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser