Referat af møde den 8. december 2011

Referat fra møde i Updates netværksgruppe om elektronisk aktindsigt, Åbenhedstinget, den 8. december 2011. Til stede Oluf Jørgensen, Poul Carstensen, Claes Holtzmann Senger, Mogens Møller Olesen, Steen K. Rasmussen, Kate Kartveit og Nils Mulvad (referent).

Dagsorden:

  1. Vores strategi i det kommende år
  2. Særlige initiativer i forhold til ny offentlighedslov
  3. Forskningsprojekt om offentlighed i Norden
  4. Konference
  5. evt

 

Ad 1

Den nye regering har udskudt forslaget til ny offentlighedslov til efter sommerferien. Vi har også set den lukke ned for nogle af skoledata, men åbne for selskabers skattebetaling (eller bebude det).

Vi har ikke nogle store sager i pipelinen, efter at vi har vundet alle de store miljøsager og tabt cvr.

Hovedfokus skal nu være, at vi får dannet os et praktisk overblik over, om den nye regering signalerer åbenhed i praksis i centraladministrationen. Eller om den er lukket. Dvs. køre sager.

Dvs. vi tester de steder, vi har fået åbenhed indført. Fortsætter det. Vi tester de steder, hvor det tidligere var svært. Er det optøning på vej. Vi foreslår alle journalister at være med i denne test og dele erfaringer. Vi skriver om det på hjemmesiden som enkeltstående artikler – og opfordrer andre til det samme. Dvs. vi fokuserer på at få aktindsigt og få data brugt til historier.

Konkret fokuserer vi på fiskeristøtte, landbrugsstøtte, højdemodel, vetstat, pesticider, markkort, digitaliser.dk og muligvis olieforurening.

EU starter med et nyt persondirektiv. Første udkast fra Kommissionen fremlægges i januar. Særlig vigtig bliver det med definitioner på private forhold. Vi følger det.

Ad 2

Vi skriver en artikel om udskydelsen af offentlighedsloven.

Ad 3

Oluf lover, at første del af afrapporteringen – en sammenligning af love – er klar til efteråret 2012, hvor offentlighedsloven ventes fremsat på ny. Vi forsøger at supplere gennemgang af loven med en vurdering af praksis i de forskellige lande efter samme metode, som vi i dag er involveret i at lave transparency indeks for landbrugsstøtte og fiskeristøtte. Det kunne i første omgang gøres for landbrug, skoler og skattelister.

Ad 4

Vi foreslår en konference til fødevareminister Mette Gjerskov. Den skal være praktisk rettet og handle om aktindsigt i databaser, nu hvor miljømyndighederne har tabt en stribe sager. Det kunne omfatte de relevante fagmedarbejdere og journalister med henblik på at få en hurtig og smidigere sagsgang i lyset af, at retspraksis nu er slået fast. Og med arkivlovs-overvejelser og herudfra ideen med at tilrette nye databaser bedst muligt fra begyndelsen.

 Ad 5

Møder i 2012: 7/3, 12/6, 12/9 og 12/12 – alle dage klokken 14 hos Update.

Del dette:
Udgivet i Internt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser