Referat fra møde 12. december 2014

Referat fra møde i Updates netværksgruppe om elektronisk aktindsigt, Åbenhedstinget, den 112. december 2014. Til stede: Steen Rasmussen, Mogens Møller Olesen, Poul Carstensen, Oluf Jørgensen, Vibeke Borberg, Jøren Nielsen, Kresten Morten Munksgaard, Brigitte Alfter og Nils Mulvad (referent).

Dagsorden:

1. Præsentation
2. Status over aktindsigt/offentlighedslov
3. Konference om Offentlighed i Norden.
4. Andre konferencer
5. Hjemmesiden/samarbejde med andre
6. Evt og god jul.

Ad 1

Katrine Birkedal har ikke længere tid. I stedet deltager databasejournalist Kresten Morten Munksgaard fra DR’s databaseredaktion. Vibeke Borberg er ny forskningschef i mediejura på DMJX og deltager fremover. Jøren Nielsen er ph.d.-studerende på DMJX og deltager også fremover.

Ad 2

Ombudsmanden gav status over offentlighedsloven på en høring i Retsudvalget den 10. december 2014. Se også Journalistens artikel:

Ombudsmanden kritiserer hver anden sag om aktindsigt

Oluf, der deltog, gennemgik de centrale konklusioner:

Som en af de centrale erfaringer kan nævnes: Den nye offentlighedslov slutter ring om den politiske proces. Det er lykkedes, idet det er blevet væsentligt mere lukket. Det er langt sværere at få oplysninger ud om arbejdet i relation til den politiske proces.

En anden er, at Ombudsmanden får mange klagesager, især fra statsforvaltningen. Han giver medhold i halvdelen af dem, der realitetsbehandles. Mange udtalelser om ret til indsigt i faktiske forhold.

Det ser ud til, at myndighederne benytter skabeloner fra kammeradvokatens hjemmeside om offentlighedsloven, når de skal begrunde et nej. Der sker i praksis ikke en overvejelse af meroffentlighed.

Offentlighedsportalen fungerer ikke.

I praksis når ministerierne sjældent at give aktindsigt i simple sager på 1-2 dage.

Vi diskuterede mulighederne for at få ændret offentlighedsloven, for eksempel efter et folketingsvalg. I  praksis vil det være overmåde svært, fordi fem partier (Konservative, Venstre, Radikale, Socialdemokraterne og SF) har bundet sig i forliget. Vi vil derfor i højere grad fokusere på, hvad man rent faktisk gør for at få oplysninger ud, hvor og hvordan journalister kan bruge loven, og hvor man må benytte andre redskaber.

Ad 3

Der har været stor interesse om Olufs undersøgelse af Offentlighed i Norden. Vi blev enige om at anbefale en konference for at samle op på status den 15/4 klokken 12-16 i Dagspressens Hus, og hvor Dagspressens Fond står som indkalder.

Ad 4

En konference om status på erfaringer med ny offentlighedslov kan placeres i efteråret.

Ad 5

Hjemmesiden skal ændres, så den afspejler vores prioriteringer, dvs. vores arbejde.

a) Offentlighed og aktindsigt. Her vil vi have disse fem elementer: Vejledninger, Olufs spalte, prøvesager (Nils vedligeholder), synspunkter og analyser.

b) Folketingets forlig. Aage Frandsens oversigt – bearbejdet af Mogens. Mogens kommer med oplæg til evt. ændret design.

c) Offentlighed i retsplejen. Vibeke står for indholdet her – kan evt. genbruge nogle af de skabeloner, som er til offentlighed.

d) Privatlivets fred – databeskyttelse. Jøren følger dette og står for indholdet. Også her kan evt. genbruges nogle af de skabeloner, som er til offentlighed.

e) Myndighedernes frigivelse af data. Det har vi ikke i dag økonomi til at dække, men kommer måske på et senere tidspunkt.

f) Forsøg med postlister. Vores projekt fik ikke støtte. Se i øvrigt denne fra Journalisten.dk:
Sundhedsministeriet får åbne postlister
Ad 6

Møder i 2015 holdes 12/3, 11/6, 10/9 og 10/12. alle dage klokken 12.30 hos Update.

Del dette:
Udgivet i Internt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser