Referat fra møde den 11. juni 2015

Referat fra møde i netværksgruppe om elektronisk aktindsigt, Åbenhedstinget, den 11. juni 2015. Til stede: Steen Rasmussen, Ole Gregor, Oluf Jørgensen, Jøren Nielsen og Nils Mulvad (referent).

Dagsorden:

1. Evt. præsentation
2. Åbenhedstingets fremtidige status
3. Prioriteringer – hvad går vi ind i.
4. Prøvesager – hvilke prøvesager skal vi køre.
5. Hjemmesiden
6. Yderligere finansiering
7. Ny formand
8. Mødetid 12.30 eller 14.00 fremover – næste møder.
9. Evt.
Ad 2
Åbenhedstinget er jo ikke længere et netværk under Journalisthøjskolen. Som det ser ud nu, forsøger vi at blive et selvstændigt udvalg i Foreningen for Undersøgende Journalistik – efter samme model som deres Internationalt Udvalg.
Vi kan samtidig åbne for, at organisationer kan blive støttemedlemmer, dvs. foreninger, institutioner, kredse og andre, for eksempel medier, kan få den tilknytning til os.
Ad 3
Prioriteringer:
1) Olufs konkrete hjælp med aktindsigt.
2) Olufs opsamling af generelle forhold og specielt et forum til at formidle konkrete sager med korte kommentarer
3) Nils særlige fokus på data og miljø og prøvesager
4) Mogens (Aage) og politiske forlig
5) Særlige undersøgelser (for eksempel af antallet af afslag pga ministerbetjening)
6) Vibeke og Jøren kan bidrage med indlæg.
7) Ole tilbyder overblik over miljødata.
Ad 4
Lige nu kører vi to sager, MRSA og skattedata.
Flg. sager diskuterede vi:
Adgang til skøder og tingbogserklæringer hos Tinglysningen.
Journalisering sejler i centraladministrationen. Vi kan undersøge det konkret i en af de store sager som indvandrere, forlængelse af skattestop, regulering af landbruget eller andet. Vi ser på det på næste møde.

Miljødata i Århus.
Giftgrunde og miljøportalen.
Rottedatabasen.
Vandplaner og randzoner.

Ad 5
Hjemmesiden – Den er nu flyttet over fra skolen til at ligge under Investigative Reporting Denmarks ejerskab. Centret optræder også som Åbenhedstingets bankkonto i en periode, indtil vi finder en permanent løsning. Vi skal have et nyt design, der afspejler vores status og prioritering. Mogens laver det uden beregning.
Det skal være mere enkelt end det nuværende. De daglige indlæg kører som blog-indlæg med tags. Vi skal have sider ligesom nu til opsamling af prøvesager med dokumenter embedded via DocumentCloud. Der skal være en skabelon til at linke til konkrete afgørelser, have en kort beskrivelse og en kommentar. De politiske forlig skal også sættes op særskilt (måske bare uforandret).
Jøren foreslår, at vi også tilbyder et nyhedsbrev, som så kan være en omtale af de seneste indlæg etc. Måske en gang hver anden uge eller en gang om måneden.
Ad 6
Yderligere finansiering
Som bekendt stoppede skolen sin finansiering den 12. marts. Siden har Journalisterne givet os 5.000 og DJ har givet os 30.000. De sidste penge er målrettet til at køre prøvesager og redigere Folketingets forlig. Vi lavede en oversigt over mulige bidragydere og besluttede at gå i gang, når strukturen var på plads. Opgaver blev fordelt.
Ad 7
Ny formand. Vi havde første diskussion om muligheder. Det afventer også en ny struktur.
Ad 8
Fremover holdes møderne klokken 14.00. Næste møder i 2015 holdes 10/9 og 10/12, begge dage klokken 14.00 hos Update.
Del dette:
Udgivet i Internt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Gravercentrets vejledning fra 2024

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet.
Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Folketingets Ombudsmand:
Udtalelser findes nemmest via Offentlighedsportalen.

Myndighedsguide bl.a. om nogle offentlighedsemner.