Sejr: SKAT endte med at udlevere data i Excel-format

Åbenhedstinget har vundet en principiel sag over SKAT om at få dataudtræk i Excel-format. Sagen kan bruges af alle andre, der ønsker elektroniske data, påpeger offentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

På disse tre punkter er sagen vigtig:

  • Elektroniske data skal være læsbare
  • De skal fremsendes i brugbare formater
  • Det er en fordel at bruge PSI-loven i aktindsigtsanmodninger om data

 

Tidligere har det været enkelt at få en oversigt over borgernes samlede gæld til det offentlige – fordelt på kommuner – i et regneark. Men efter den nye offentlighedslov, der skulle gøre databaseadgang lettere, ville SKAT ikke udlevere data i Excel eller et andet standardformat, da vi bad om det i september 2014. Data blev i stedet printet ud på papir og sendt som et almindeligt brev.

Da vi ønskede data sendt elektronisk, valgte SKAT at sende dem som en pdf-fil med så gnidret skrfit, at en optisk læser (OCR) resulterede i mange fejlindlæsninger. Desuden stillede SKAT krav om, at modtageren skulle have en digital signatur.


Vi bad om, at SKAT fremsendte materialet til en almindelig email-adresse – eller i det mindste til modtagerens NEM ID. Digital signatur er svært at få til at virke i praksis for mange, og det virker officielt kun med ganske få email-programmer.

SKAT afviste også det.

Ombudsmanden beder SKAT om en forklaring
Åbenhedstinget rejste derefter sagen over for Skatteankestyrelsen, der gav SKAT medhold. Derefter rejste vi den lukkede holdning til data over for Ombudsmanden, der bad SKAT om en forklaring, og i den forbindelse kom med et ret tydeligt hint om, hvordan offentlighedsloven skulle tolkes.Herefter rettede Skatteankestyrelsen ind, men ikke SKAT.


På trods af både Ombudsmandens henvendelse og Skatteankestyrelsens afgørelse overvejede SKAT en domstolsprøvelse af, hvorvidt data skulle udleveres, så de kunne anvendes.
Da Åbenhedstinget så i sidste fase inddrog PSI-loven i aktindsigtsanmodningen, endte SKAT med at sende data i en Excel-fil. Og data blev også bare sendt til email-adressen uden krav om digital signatur og heller ikke NEM ID.

PSI-loven er en udmøntning af et europæisk direktiv om offentlige myndigheders data (Public Sector Information). Direktivet vil sikre en bedre videreanvendelse af data og stiller derfor krav om, at data der kan udleveres, skal udleveres i brugbare formater.

Kammeradvokaten er bedt om at ændre vejledning

Specialkonsulent i SKAT Bianca Mikkelsen forklarede sin tolkning med henvisning til Kammeradvokatens vejledning om offentlighedsloven.

Åbenhedstinget har derfor den 17. april 2015 bedt Kammeradvokaten ændre vejledningen for at forebygge tilsvarende misforståelser. Kammeradvokaten har endnu ikke svaret på, om vejledningen bliver ændret.

Brug PSI-loven i fremtidige sager

Offentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole påpeger, at afgørelsen fra Skatteankestyrelsen i anden omgang er truffet efter offentlighedslovens meroffentlighedsregel, der slår fast, at myndigheder i alle aktindsigtssager særligt skal vurdere, om data og dokumenter alligevel kan udleveres, selv om en eller anden undtagelse betyder, at myndigheden ikke behøver at udlevere materialet.

Skatteankestyrelsen er enig med SKAT i, at offentlighedslovens regel om udlevering kun giver ret til at få data i elektronisk form og ikke til at få data i bestemt format.

“Ved eftertanke har Skatteankestyrelsen med Ombudsmandens ånde i nakken skønnet, at det vist var for tåbeligt, at man omhyggeligt valgte et format, der gjorde det umuligt for modtagen at benytte data. Derfor kom meroffentlighedsreglen på banen,” understreger han.

Oluf Jørgensen peger på, at loven om videreanvendelse (PSI-loven) giver en egentlig ret til at få data i et brugbart format.

“Læren af dette forløb er, at vi fremover udtrykkeligt skal gøre opmærksom på, at der anmodes om data til videreanvendelse (statistik, analyse m.v.). Vi skal udtrykkeligt henvise til PSI-loven, så er der ikke blot mulighed for meroffentlighed, men ret til data i brugbart format,” konkluderer Oluf Jørgensen.

Oversigt over hele sagen og link til alle dokumenter i den.

Ugebrevet A4 18/8-2015: Sjællændere sætter sig i alt for stor gæld

Del dette:
Udgivet i Lønninger, Mulvads blog

En kommentar til “Sejr: SKAT endte med at udlevere data i Excel-format
  1. Rigtig godt arbejde! Jeg har tidligere fået halvt ulæselige PDF-skanninger af talrige dokumenter jeg søgte aktindsigt i.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser