Referat fra møde den 12. september 2016

Referat fra møde i netværksgruppen om elektronisk aktindsigt, Åbenhedstinget, den 12. september 2016. Til stede: Oluf Jørgensen, Poul Carstensen og Nils Mulvad (referent).

Dagsorden:

  1. Ny hjemmeside
  2. Høring om Miljø og Fødevareklagenævn
  3. Offentlighedsloven
  4. Dataadgang
  5. Evt

Ad 1

Vi har i løbet af sommerferien fået et nyt design af hjemmesiden, så den kører på mobile platforme. Se her:

https://www.aabenhedstinget.dk/

Der var ingen yderligere ønsker til ændringer, men vi kan samle op senere, hvis nogle peger på mulige forbedringer.

Ad 2

Vi havde udarbejdet et forslag til høringssvar vedr. Miljø og Fødevareklagenævn. Vi diskuterede forbedringer og eksempler, og efterfølgende er høringssvaret sendt ind. Det fokuserer især på behovet for et forbedret og enstrenget klagesystem i aktindsigtssager.

Se her.

Ad 3

Oluf deltog i høringen om offentlighedsloven den 31. august, hvor han blandt andet understregede, hvordan Justitsministeriet snød politikerne i forbindelse med 2013-offentlighedsloven.

Vi fortsætter med at fokusere på at få et forbedret klagesystem. Oluf og Nils er desuden ved at lægge sidste hånd på en rapport om temaindsigt og databaseadgang til Dansk Journalistforbund. Heri vil der også blive peget på behov for ændringer af loven.

Ad 4

Vi diskuterede dataadgang. I forhold til oplægget til Miljøportalen var der to overvejelser:

  1. Myndighederne bør lave datapræsentationer, især der hvor der er behov for indsigt i data og hvor medierne ikke laver præsentationer, for eksempel virksomhedsoplysninger. Der er dog sjældent grund til, at myndighederne forsøger sig med meget avancerede og tunge præsentationer.
  2. Med almen adgang til data ser man eksempler på fejltolkninger og i værste fald at enkeltpersoner uretmæssigt bliver hængt ud. Det bekymrer myndigheder og er i nogle tilfælde en af grundene til, at de ikke ønsker at udlevere data. Det rette sted at klage over den slags forhold er i Pressenævnet, der med fordel kan benytte sagkyndig hjælp, når mediet har benyttet datajournalistik.

Ad 5

Næste møde i 2016 holdes 12/12 2016 klokken 14.00 hos Update.

 

Del dette:
Udgivet i Internt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser