To sager om datasammenstilling ender med nej

Ombudsmanden har truffet overraskende afgørelser i to sager om aktindsigt i data. Afgørelserne betyder, at det i praksis er svært at bruge offentlighedslovens regler om databasesammenstilling til noget, vurderer Oluf Jørgensen og Nils Mulvad.

Se de to afgørelser fra Ombudsmanden

Åbenhedstinget fik aktindsigt i cheflønningerne i Aarhus kommune, men ikke i København. Nu prøver vi igen.

Åbenhedstinget fik aktindsigt i cheflønningerne i Aarhus kommune, men ikke i København. Nu prøver vi igen.

Ombudsmanden når frem til, at lovens krav om, at datasammenstillingen skal kunne gennemføres med ”få og enkle” kommandoer, også omfatter alt det arbejde, der i øvrigt er for myndighederne i sagen.

Ombudsmanden gør selv opmærksom på, at hans fortolkning fraviger lovens ordlyd, og at han derfor orienterer Folketingets Retsudvalg og Justitsministeriet.

Den norske ombudsmand har derimod udtrykkeligt fremhævet, at det kun er selve datasammenstillingen, der tæller.

Lønninger i to kommuner

Ombudsmanden traf de to afgørelser den 21. november. Denne ene sag drejer sig om indsigt i lønninger for offentlige ansatte i Københavns og Aarhus kommuner – en sag som Åbenhedstinget har kørt, og som drejer sig om 467 chefer på niveau 2 og 3 i Københavns kommune og ca. 24.000 ansatte i Aarhus kommune.

Ombudsmanden konkluderer, at udlevering af lønoplysninger ikke er omfattet af offentlighedslovens § 41, der kræver at de ansatte skal underrettes. Men der kan dog være særlige forhold, der kræver anonymisering, fordi de ansatte kan forfølges. Det kan kommunen kun finde ud af ved at spørge hver enkelt ansat, hvorefter ressourceforbruget bliver for stort, når nu alt arbejdet indgår.

Åbenhedstinget fik i sin tid oplyst løn for cheferne i Aarhus Kommune. Vi har efter afgørelsen fra Ombudsmanden spurgt Københavns Kommune om, hvorvidt vi kan få oplyst lønningerne for cheferne på niveau 1 for de fire seneste år, 2012-2015. Og hvis vi ikke kan få det, hvad vi så kan få oplyst inden for det af loven accepterede ressourceforbrug – denne gang på temaindsigt og ikke databasesammenstilling.

Se oversigt over dokumenter i sagen om lønninger

Nej til indsigt i 53.000 leverandører

Den anden sag, som Ombudsmanden afgjorde, handlede om et udtræk af Moderniseringsstyrelsen samlede indkøb i 2013 og 2014 hos i alt cirka 53.000 leverandører.

Her vurderede Ombudsmanden, at der var offentlighed i oplysningerne, men at der kunne være særlige situationer, hvor en sum skulle holdes fortrolig, hvad man kun kunne finde ud af ved at spørge alle leverandører, hvorefter ressourceforbruget blev for højt – og Moderniseringsstyrelsen kunne afslå.

Notat får ændret konklusion

Oluf Jørgensen og Nils Mulvad havde kort før Ombudsmandens udtalelser færdiggjort et notat om datasammenstillinger og temaindsigt. Efter udtalelserne er en af de centrale konklusioner rettet til, at lovens regel om datasammenstilling ikke virker.

Se notatet med masser af konkrete eksempler og 28 råd til journalister.

 

Del dette:
Udgivet i Aktindsigt, Mulvads blog

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser