Referat fra møde den 14. december 2015

Referat fra møde i netværksgruppen om elektronisk aktindsigt, Åbenhedstinget, den 14. december 2015. Til stede: Poul Carstensen, Vibeke Borberg, Steen K. Rasmussen, Kate Kartveit, Oluf Jørgensen, Mogens Møller Olesen og Nils Mulvad (referent).

Dagsorden:

  1. Offentlighedslov – vurdering af situationen og vores input
  2. Hjemmesiden
  3. Status over sagerne og planerne for næste år.
  4. Evt

Ad 1

Vi havde en lang og grundig diskussion om problemerne ved offentlighedsloven og status omkring evaluering og den politiske diskussion. Sagen om taxametertilskudet illustrerer, at der uden om Folketingets viden er sket en betydelig stramning af § 20. Det er et eksempel på lovgivning via bemærkninger.

Boligydelsessagen (pensionister) er det seneste eksempel på, at politikerne næppe er tilstrækkelig rustede til at forholde sg til embedsmændenes oplæg. Stort set alt aftales i dag via et politisk forlig. Her er der indgået bindende politisk aftale, før forslaget sendes i høring.

Folketingets Præsidium og Udvalget for Forretningsorden bør derfor komme en del mere ind i justering af offentlighedsloven.

Carl Holst-sagen illustrerer, at der kan findes interessante oplysninger via aktindsigt. Generelt er det vores indtryk, at problemer med lukkethed er knyttet til centraladministration og specielt Justitsministeriet, mens kommuner og regioner er mere åbne.

Ombudsmandens evaluering af offentlighedsloven, herunder særskilt § 24 og § 27, skal ligge klar i begyndelsen af 2017.

Vi gør følgende:

Oluf skriver to redegørelser til Dansk Journalistforbund. Og vi bidrager herudover til deres dokumentationsarbejde, hvor det ellers aftales. Det er herfra mediernes initiativer især sker i øjeblikket. Vi forsøger også at inddrage de aktive i DJ’s arbejde i Åbenhedstinget. Vi dokumenterer konkrete erfaringer på Åbenhedstingets hjemmeside.

Ad 2

Hjemmesiden:

Mogens arbejder videre med en ny opsætning, gerne med et nyt tema, vi eventuelt skal betale for. Og som er målrettet læsning på smartphones. Der skal ryddes op i kategorier. Oversigten over forlig bliver opdateret, lover Mogens.

Olufs blog er kommet i gang.

Mogens foreslår, at vi laver et nyhedsbrev. Oluf foreslår en opdateret version af links til internationale sider – med udgangspunkt i dem, der er i hans oversigt over Offentlighed i Norden.

Ad 3

Vi gjorde status over de igangværende sager, der alle efter sidste møde i september er godkendt af Dansk Journalistforbund som det arbejde, de støtter.
MRSA, MEP-lønninger, tinglysning, jordforurening og lønninger i det offentlige er alle i gang, men når ikke at blive færdigbehandlet i år. Skat stopper i år, efter at firmaernes skattebetalinger er lagt ud.
Jordforurening bør udvides til at dreje sig om offentliggørelse af miljødata på miljøportalen.
Af nye sager er der pesticider, som kan bredes ud til et EU-projekt. Alle lande skal indberette brug af sprøjtemidler, så der må være data at få fat i. Vi har fået fat i data for 2011, 2012, 2013 og 2014 – se den opdaterede oversigt her: https://www.aabenhedstinget.dk/nyside/giftivandet_side/
Fælles for disse sager er, at de alle er principielle, og hvor det er nødvendigt via konkrete cases at få fastslået regler. Det er den grundlæggende begrundelse for at køre disse sager fra Åbenhedstingets side.
Endelig er det en ide at lave en opsamling af råd om at bruge offentlighedsregler i et samarbejde mellem Oluf og mig – en opdatering af vores råd fra 2014.
Vi søger Dansk Journalistforbund om at støtte disse aktiviteter.

Ad 4

Vi vendte dilemmaet med, at egenaccess i e-journalen og at folk direkte skal kunne læse om dokumenter med det samme, for eksempel betyder, at de kan se oplysninger om deres egen kræftsygdom, før de får talt med en læge. Det er et centralt etisk spørgsmål i afvejningen mellem åbenhed og behandling.

Tilsvarende er der en tendens til at folk af egen drift offentliggør stadig flere meget private oplysninger om sig selv, og at det benyttes af medierne i forbindelse med historier. Det øger behovet for etisk fokus i journalistik.

Næste møde i 2016 holdes 15/3 2016 klokken 14.00 hos Update. Følgende møder: 9/6, 12/9 og 12/12 – alle klokken 14.00.

Del dette:
Udgivet i Internt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser