Statsforvaltningen afviser igen indsigt i lønninger

For anden gang har Statsforvaltningen afvist indsigt i lønningerne i Københavns og Aarhus kommuner. Åbenhedstinget beder igen Ombudsmanden tage sagerne op. De er udtryk for, at klagesystemet ikke virker. Sager trækker i langdrag.

Åbenhedstinget har tidligere fået medhold hos Ombudsmanden i samme sag. Den gang sagde Ombudsmanden, at løndata ikke var interne administrative data. Nu har Statsforvaltningen så fundet en ny begrundelse for at afvise aktindsigt.

Hovedbegrundelsen denne gang fra Statsforvaltningen er, at det er tidskrævende at sende email til medarbejderne om, at myndigheden udleverer lønoplysningerne. Derfor når Statsforvaltningen frem til, at det er for omfattende et arbejde og derfor ikke omfattet af aktindsigt. Myndigheder er ifølge Statsforvaltningen ikke forpligtet til at udlevere oplysninger om chefers lønninger.

To argumenter – begrundelsen er for tynd

I henvendelsen denne gang til Ombudsmanden har Åbenhedstinget to argumenter for, at den begrundelse er for tynd:

  1. De ansatte er ikke parter i sager om aktindsigt og dataudtræk i lønoplysninger, og der kan ikke gælde en pligt til høring efter officialprincippet.
  2. En eventuel høring af de ansatte kan ikke tælle med ved vurderingen af de kommandoer, der kræves til dataudtræk. Kriteriet i offentlighedslovens § 11 om få og enkle kommandoer gælder for selve dataudtrækket.

Åbenhedstinget beder også Ombudsmanden vurdere den lange sagsbehandlingstid. Nu er det knap to år siden, at sagerne begyndte, og det er anden gang, at Statsforvaltningen har afvist en klage med en tynd begrundelse. På den måde kan sagerne fortsætte i det uendelige.

Se oversigt over hele sagen – herunder de to afgørelser fra Statsforvaltningen og den nye henvendelse til Ombudsmanden.

Del dette:
Udgivet i Lønninger, Mulvads blog

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser