Synspunkt: Alle medier bør udpege en koordinator til aktindsigt

Med alle de mange nye regler inden for offentlighed, som kommer den 1. januar og i månederne efter, vil der være et langstrakt arbejde for at få fastlagt en ny praksis. Åbenhedstinget opfordrer alle medier til at udpege en lokal koordinator til at følge den praksis, som mediet oplever.

Tidligere justitsminister Morten Bødskov (S) gjorde sig til fortaler for lukkethed og blev til sidst fældet af sit forsøg på bevidst at føre Folketinget bag lyset. Men offentlighedsloven og alle dens vejledninger er desværre ikke fældet.

Tidligere justitsminister Morten Bødskov (S) gjorde sig til fortaler for lukkethed og blev til sidst fældet af sit forsøg på bevidst at føre Folketinget bag lyset. Men offentlighedsloven og alle vejledninger er desværre ikke fældet.

Vi kan se, at der hele tiden foregår et tovtrækkeri om den praktiske udmøntning af reglerne. Det er der behov for at være opmærksom på i hverdagen. En koordinator kan indsamle og dele redaktionens erfaringer og også samle det sammen, som sker på andre medier.

Især på de nye områder med temaindsigt og databaseadgang venter Åbenhedstinget, at der vil være mange krumspring og forsøg på at undgå en åben tilgang til disse nye muligheder. Hele Justitsministeriets vejledning om de nye regler er på en række punkter i modstrid med loven – se i den forbindelse høringssvaret fra Oluf Jørgensen – link herunder.

Høje priser for data
Vi kan også se i et nyt udkast til betalingsregler, at der en risiko for, at betaling for dataudtræk i praksis vil bremse mediernes muligheder for at bruge data til vigtige historier.

Justitsministeriet lægger således op til betalingsregler, hvor en myndighed kan sende regningen videre fra en privat dataleverandør til det medie, der beder om data. Hvis myndigheden ikke i forvejen har sikret sig mod høje priser for udtræk i forbindelse med kontraktens indgåelse, er der stor risiko for, at netop denne bestemmelse kommer til at blokere for at bruge data.

“Erfaringer viser, at myndigheder ved udlicitering af databehandling har krævet meget høje priser selv for ukomplicerede dataudtræk, som myndigheden ikke har taget højde for i kontrakten med virksomheden. Offentlighedskommissionen gav i betænkningen fra 2009 udtryk for, at myndigheder i forbindelse med udlicitering bør søge at få bestemmelser i kontrakten om dataudtræk, der sikrer en pris svarende til de direkte, faktiske omkostninger ved sammenstillingen,” skriver forskningschef Oluf Jørgensen i sit høringssvar på Journalisthøjskolens vegne.

Oluf Jørgensen peger på, at der er gået fire år siden kommissionen skrev betænkningen. Derfor bør myndighederne nu have fået indført kontrakter, der sikrer ret til udtræk uden ublu priskrav.

Lukketheden får en tak til
Åbenhedstinget og Journalisthøjskolen har gennem de seneste måneder produceret en lang række høringssvar og kommentarer til den nye offentlighedslov, udkast til en ny miljøoplysningslov og udkast til vejledninger om indførelse af de nye regler.

Fælles for alle disse udspil om den praktiske indførelse af bestemmelserne er, at lukketheden får endnu en tak i forhold til den ringe lov, som Folketinget vedtog før sommerferien.

På alle medier bliver der behov for at bremse alt dette, følge praksis, dele erfaringer, rejse sager over for ombudsmanden og andre steder, hvis der er tale om en indskrænkende fortolkning. Medierne bør inspirere til at kopiere de myndigheder, der er åbne og samarbejdsvillige med offentligheden.

Det er derfor Åbenhedstinget opfordrer alle medier til at finde en koordinator for aktindsigt. Loven træder i kraft om to uger.

Høringssvar om betaling for data.
Høringssvar om Justitsministeriets vejledning til den nye offentlighedslov.
Høringssvar om Finansministeriets undtagelse for selskaber
Høringssvar om Transportministeriets undtagelse for selskaber.
Høringssvar om Videnskabsministeriets undtagelse for selskaber.

Del dette:
Udgivet i Aktindsigt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Gravercentrets vejledning fra 2024

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet.
Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Folketingets Ombudsmand:
Udtalelser findes nemmest via Offentlighedsportalen.

Myndighedsguide bl.a. om nogle offentlighedsemner.