Vandplaner helt åbne

Fra By- og Landskabsstyrelsen kan man få fat i alle de bagvedliggende data for de nye vandplaner. Også løbende rettelser i data og høringssvar fra kommunerne kommer på hjemmesiden.

By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside om vandplanerne.

Fordelingen af vådområder er det springende punkt i vandplanerne, der nu er til høring i kommunerne. Foto: Nils Mulvad.

Fordelingen af vådområder er det springende punkt i vandplanerne, der nu er til høring i kommunerne. Foto: Nils Mulvad.

Miljøminister Troels Lund Poulsen (V) har sendt planerne i en forhøring i kommunerne. Oprindelig var det ikke tænkt, at der skulle være offentlig adgang til denne fase, men det er ændret, oplyser kommunikationschef Kenneth Bo Jørgensen, By- og Landskabsstyrelsen.

“Det er vigtigt for os, at alt er åbent. Der er ikke noget, man ikke kan få,” fortæller han.

Han understreger, at det er vigtigt at gå ind fra By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside. Ellers kan man få besked om, at der kun er adgang fra myndigheder. Men der er åbent for alle.

Her er siden ind til alle data.

Herfra er der adgang til data om vandløb, åer, søer og fjorde. Det er data, som der i amternes tid var adgang til, men som ikke har været til at få fat i siden lukningen af amterne. Men nu kan medierne igen lave historier om de enkelte vandløb.

Fra nogle eksperters side er der skepsis over grundlaget for data. Selv om kommunerne får lejlighed til at rette i data i forbindelse med forhøringen, kan der være tale om, at de ikke har haft kapacitet til at måle på den rette måde.

Utilstrækkelige målinger vil påvirke beslutningerne med mulige konsekvenser for miljøet og begrænsninger til landbruget.

Et andet af de springende punkter er finansieringen. Det er et stort spørgsmål, om kommunerne har råd til vådområder som Limfjorden og øhavet. Og specielt, hvordan finansieringen helt konkret skal være af de forskellige initiativer.

Del dette:
Udgivet i Aktindsigt, Miljøoplysninger

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser