SENESTE NYT

MRSA-afslag baseret på løse påstande

MRSA-afslag baseret på løse påstande

Opdateret 31. januar 2014 Statens Serum Institut forsøger at få alle landets hygiejneenheder til på en uge at finde eksempler på, at MRSA-smittede er blevet stigmatiseret. Myndighederne har bygget deres oprindelige afslag på indsigt i MRSA-inficerede svinefarme på løse påstande. Nu forsøger myndighederne igen at samle argumenter for et afslag i stedet for seriøst at forholde […]

Læs hele artiklen

Ny miljøoplysningslov kommer alligevel

Miljøministeriet har alligevel planer om at fremsætte en ny miljøoplysningslov, oplyser ministeriet. Arbejdet med høringssvar har trukket ud. Åbenhedstinget skrev før jul, at en ny miljøoplysningslov var droppet. Det skete i artiklen Åbenhed sejrer inden for miljøet efter, at der var udsendt en ny vejledning til den eksisterende miljøoplysningslov. Vejledningen guidede myndighederne meget grundigt i […]

Læs hele artiklen

Markant underkendelse af Fødevareministeriet i klagesag om de hemmelige MRSA-inficerede svinefarme

Af Kjeld Hansen & Nils Mulvad Danskerne har ret til at få oplyst, hvor der i svineindustrien er konstateret smittefarlige MRSA-bakterier. Flere års hemmeligholdelse af navnene på hundreder af inficerede svinefabrikker er blevet underkendt af Folketingets ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen. Fødevareministeriet og Statens Serum Institut under Sundhedsstyrelsen har fået en klokkeklar besked om, at deres […]

Læs hele artiklen

Sejr: Risikodokumenter for AarhusKarlshamn åbnes

Åbenhedstinget har efter mere end fem års tovtrækkeri fået aktindsigt i dele af risikodokumenterne for AarhusKarlshamn, der tidligere hed Århus Olie. Argumenterne fra Miljøstyrelsen i den detaljerede afgørelse kan bruges i andre sager om risikodokumenter, så det fremover bliver lettere for naboer at få oplysninger om risici ved farlige virksomheder. I 2014 offentligør Miljøstyrelsen konsekvensafstande […]

Læs hele artiklen

Nye cheffyringer i Miljøministeriet – vandplaner forsinkede

Da medarbejderne i Naturstyrelsen før jul dukkede op til gløgg og æbleskiver fik de besked om, at deres chef Niels Christensen samt to af de fire vicedirektører var afskediget. Samtlige 23 statslige vandplaner blev underkendt og skulle gå om. Nu er der kommet 5.500 høringssvar. Tre chefer i Naturstyrelsen er fyret. Bregninge Å. Foto: Ole […]

Læs hele artiklen
Ny offentlighedslov – ny praksis for journalister

Ny offentlighedslov – ny praksis for journalister

Opdateret 6. januar 2014 Den nye offentlighedslov trådte i kraft 1. januar 2014. Vi gennemgår her, hvordan journalister kan arbejde på basis af den nye lov.  Af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad Offentlighedsloven er vedtaget. Nu gælder det, hvad journalister gør i praksis. Aktindsigt som journalistisk arbejdsredskab Journalister har flere redskaber til at give offentligheden […]

Læs hele artiklen

Åbenhed sejrer inden for miljøet

Rettet 22. januar 2013: Ny miljøoplysningslov kommer alligevel. Regeringen opgiver at gennemføre en ny miljøoplysningslov. I stedet kommer Miljøministeriet med en vejledning til den gamle miljøoplysningslov, som dermed stadig gælder. Vi slipper for alle indskrænkningerne, som lå i udkastet til ny lov. “Det er den største sejr for åbenhed i 2013, som ellers har været […]

Læs hele artiklen
Synspunkt: Alle medier bør udpege en koordinator til aktindsigt

Synspunkt: Alle medier bør udpege en koordinator til aktindsigt

Med alle de mange nye regler inden for offentlighed, som kommer den 1. januar og i månederne efter, vil der være et langstrakt arbejde for at få fastlagt en ny praksis. Åbenhedstinget opfordrer alle medier til at udpege en lokal koordinator til at følge den praksis, som mediet oplever. Vi kan se, at der hele […]

Læs hele artiklen