Tårnby Kommune: Total tavshed om brændstoflageret i lufthavnen

Tårnby Kommune har givet aktindsigt i fem næsten helt blanke sider, der ellers skulle indeholde risikodokumentet for brændstoflageret i Kastrup Lufthavn. Jeg har i dag klaget over kommunens afgørelse til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen tager ikke hensyn til den ændrede praksis med mere åbenhed i risikovirksomheder, som kom med ombudsmandens afgørelse for godt et år siden og som siden førte til, at Åbenhedstinget samlede en liste over alle 153 risikovirksomheder og placerede dem på et kort.

“Det er en parodi at modtage helt blanke sider. Det eneste, der er tilbage, er oplysning om adresse og nogle få overordnede oplysningen om nærliggende aktiviteter og datoen for miljøgodkendelsen. Afgørelsen er baseret på den tidligere meget indskrænkede tolkning om adgang til risikooplysninger.

I de fleste politikredse foretager politiet i dag en aktiv oplysningsindsats omkring risikovirksomheder. Derfor virker det særlig absurd med denne lukkede tilgang fra både politiet og kommunen,” skriver jeg i min klage til Miljøklagenævnet.

Behov for strafbestemmelser

Og videre:

“Desuden virker det ekstra beklageligt, at kommunen gennem alle årene fra den første henvendelse den 10. januar 2008 har været den kommune, det har været sværest at få til at sagsbehandle henvendelsen. Og så nu, hvor der efter næsten fire år kommer en afgørelse fra kommunen, at den så er baseret på en forældet fortolkning.”

Den langstrakte sagsbehandling og den nye afgørelse er et eksempel på, at der burde være strafbestemmelser i offentlighedslov og miljøoplysningslov. Disse bestemmelser kunne så tages i brug over for myndigheder, som i så udpræget grad administrerer i mod lovens bestemmelser og tolkning og på den måde forholder borgerne oplysninger, som de ifølge EU-direktiver har direkte krav på at se.

[spoiler title=”Dokumentation” open=”1″ style=”2″]Udtalelse fra Københavns Politi 31. oktober 2011.

Afgørelse på aktindsigt fra Tårnby kommune 28. november 2011.

Tomt sikkerhedsdokument fra kommunen vedr. brændstoflageret.

Klage til Miljøklagenævnet over den begrænsede aktindsigt, 19. december 2011.
[/spoiler]

Nøgleord: , , ,

Forfatter:Nils Mulvad

Partner i Kaas & Mulvad og ansvarshavende redaktør for websiden.

Ingen kommentarer - endnu.

Skriv en kommentar