Birthe Rønn-sagen viser huller i åbenhed

De to Cavling-vindere, Lars Rugaard og Erik Valeur, retter i Jyllands-Posten og på journalisten.dk en skarp kritik af lukketheden i Birthe Rønn-sagen og peger på den som eksempel på problemerne med den nuværende lov og med en ny lov.

“Integrationsministeriets sag om den ”glemte” konvention om begrænsning af statsløshed er et skoleeksempel på, hvad der sker, hvis man følger regeringens forslag til en ny offentlighedslov – et forslag, der fremover skal indhylle embedsmænds betjening af deres ministre i endnu mere hemmelighed,” skriver de to journalister i deres indlæg.


Oluf Jørgensen og Åbenhedstinget har skiftet holdning til “ministerbetjening”. Justitsministeriet har i et svar til Retsudvalget gjort det klart, hvor forskelligt det begreb kan tolkes i forhold til vores tolkning. Hvis Justitsministeriets fortolkning glider igennem, lukker det for vigtig adgang. Og hvis begge tolkninger eksisterer, vil vi i mange år få en opslidende kamp om dette begreb. Ingen af delene er godt. Foto: Mogens Møller Olesen.

Birthe Rønn-sagen viser efter min opfattelse problemerne med den eksisterende offentlighedslov og især, at praksis ikke følger regler og intentioner. En syg kultur af lukkethed breder sig, og den udnytter alle muligheder for at skjule oplysninger, som er upassende for en minister. Og den vil få endnu mere næring, hvis regeringens forslag vedtages, som det ligger nu.

Oluf Jørgensen og Åbenhedstinget er helt på linje med Erik Valeur og Lars Rugaard i vurderingen af problemerne i Birthe Rønn-sagen, og at det vil blive endnu værre med en ny offentlighedslov.

Heldigvis er Folketingets Retsudvalg i gang med en nøjere overvejelse over de ændringer, der er behov for i lovforslaget.

Oluf Jørgensen har tidligere støttet indførelsen af ministerbetjening, men efter Justitsministeriets konkrete beskrivelse af deres tolkninger i et svar til Folketingets Retsudvalg har han ændret holdning. Der er for mange muligheder for tolkninger og problemer i det begreb. Det vil kun give problemer. Derfor skal det væk.

Åbenhedstinget har sendt et notat til Retsudvalget med vores forslag til, hvordan de relevante paragraffer i en ny lov kan formuleres, hvor man helt dropper “ministerbetjening”.

Se de to Cavling-journalisters indlæg i Jyllands-Posten.
Se omtalen på journalisten.dk.
Se notatet fra Oluf og mig til Folketingets Retsudvalg.

Del dette:
Udgivet i Aktindsigt, Mulvads blog

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser